27/7/10

Τὰ πράσινα ἄλογα... «βόσκουν» στὴν πράσινη ἀνάπτυξι!

Τεράστια καὶ ἀνθελληνικὰ συμφέροντα κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν πρόταση τοῦ Σάλλα γιὰ τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο καὶ τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα

Ὅταν σου προσφέρουν ἕναν δίσκο μὲ σοκολατάκια, σοκολατάκι παίρνεις καὶ ὄχι τὸν δίσκο. Αὐτό, τὸ ὁποῖο τὸ καταλαβαίνουν οἱ πάντες, δὲν τὸ καταλαβαίνει ὁ κατὰ τὰ ἄλλα πονηρὸς Σάλλας. Στὸν "δίσκο" λοιπὸν ἁπλώνει τὸ χέρι του, διεκδικώντας τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο καὶ τὴν Ἀγροτική. Ὅταν κάποιοι κυβερνητικοὶ καὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες συμφωνοῦσαν στὴν ἀνάγκη συγχωνεύσεων μεταξὺ τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, προκειμένου νὰ ἐπιβιώσουν —καὶ ὑποτίθεται νὰ διασφαλιστοῦν οἱ καταθέσεις τῶν καταθετών—, δὲν ἐννοοῦσαν αὐτό, τὸ ὁποῖο ἀντιλήφθηκε ὁ Σάλλας.
Τὸ "σοκολατάκι" τῆς συμβουλῆς τῆς ὑποστήριξης —καὶ λίγο της ἀνοχῆς τοὺς σ' ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς κρατικοὺς ἐλέγχους— προσέφεραν στὸν σχεδὸν χρεοκοπημένο Σάλλα καὶ ὄχι τὸ δημόσιο κεφάλαιο, γιὰ νὰ σωθεῖ. Συγχωνεύσεις μεταξὺ τῶν μπατιροτραπεζιτῶν τῶν μπατιροτραπεζῶν πρότειναν καὶ ὄχι "σανίδα" σωτηρίας ἀποτυχημένων τοκογλύφων ἀπὸ τὰ "φιλέτα" τοῦ δημοσίου. Πόσο μᾶλλον ὅταν αὐτοὶ οἱ ὑποψήφιοι ἀγοραστὲς αὐτῶν τῶν 'φιλέτων τοῦ δημοσίου ἐπιχειροῦν τὶς ἀγορές τους μὲ δημόσιο χρῆμα.
Δὲν πρέπει ν' ἀφήσουμε νὰ σωθεῖ ὁ Σάλλας καὶ ἡ ἑτοιμόρροπη τράπεζά του μὲ αὐτὰ τὰ "φιλέτα". Εἶναι ἄλλο πράγμα ἡ προβληματικὴ Πειραιῶς νὰ συγχωνευτεῖ μὲ τὴν ὅμοιά της Ἄλφα ἢ Μιλένιουμ Μπὰνκ καὶ ἄλλο πράγμα νὰ πιαστεῖ ἀπὸ τὴν κρατικὴ περιουσία. Ἄλλο πράγμα εἶναι νὰ πιαστοῦν —γιὰ νὰ μὴν πέσουν— δύο μεθυσμένοι μεταξύ τους καὶ ἄλλο πράγμα ἕνας μεθυσμένος νὰ καβαλήσει ἕναν ἀθλητή. Αὐτὸ κάνει ὁ Σάλλας σήμερα. Ὁ θρασὺς Σάλλας, ποὺ τολμᾶ καὶ "παίζει" ἐπιθετικὰ εἰς βάρος τῆς κρατικῆς περιουσίας μὲ τὸ κρατικὸ χρῆμα.
Αὐτὸ κι ἂν εἶναι εἰρωνεία, ἐφόσον ἡ τράπεζά του βρίσκεται στὸ κακό της τὸ χάλι. Τὸ κρατικὸ χρῆμα τῆς ἐπιχορήγησης τῆς ἐπιτρέπει νὰ ἐπιβιώνει στὰ ὅρια τῆς ἐπιβίωσης. Σ' αὐτὰ τὰ ὅρια παίζει ὁ Σάλας τὸ παιχνίδι τοῦ "αὐτοκράτορα". Ὁ ἑτοιμοθάνατος, πρὶν πέσει κάτω ἀπὸ μόνος του, ἀγκαλιάζει τοὺς ἀπέναντι, γιὰ νὰ φαίνεται ὅτι "παλεύει". Ὁ ἑτοιμοθάνατος, ὁ ὁποῖος οὐρλιάζει ἀπὸ τοὺς ἐπιθανάτιους πόνους καὶ τοὺς ἐμφανίζει σὰν πολεμικὲς "κραυγές". Αὐτὸ κάνει ἡ Τράπεζα Πειραιῶς σήμερα. Μία τράπεζα, ἡ ὁποία γιὰ τοὺς γνωρίζοντες ἔχει φτάσει τὸν τελευταῖο καιρὸ πολλὲς φορὲς κοντὰ στὸ τέλος της. Μία τράπεζα, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ καιρὸ βρίσκεται στὴν "ἐντατική", χαροπαλεύοντας. Μία τράπεζα, ἡ ὁποία λειτουργεῖ καὶ ὑπάρχει ἐξαιτίας τῶν κρατικῶν ἐπιχορηγήσεων.
Μία τράπεζα, λοιπόν, ἡ ὁποία, ἂν ἀφεθεῖ ἀβοήθητη ἀπὸ τὸ κράτος, μετράει λίγους μῆνες ζωῆς, ἔρχεται ν' "ἀγκαλιάσει" τὰ κρατικὰ φιλέτα, γιὰ νὰ φαίνεται ὅτι τὰ "παλεύει". Μία τράπεζα, ἡ ὁποία κατὰ "σύμπτωση" κάνει τὴν πρόταση λίγο πρὶν ἀνακοινωθοῦν τὰ "στρὲς τέστ" γιὰ τὶς τράπεζες. Ὁ κατὰ πάσα πιθανότητα —καὶ μὲ ἐπιβεβαιωμένα στοιχεία— "ἑτοιμοθάνατος" ἁπλώνει τὸ χέρι στὰ τραπεζικοῦ τύπου "φιλέτα" τοῦ δημοσίου. Γιατί τὰ ὀνομάζουμε τραπεζικοῦ τύπου "φιλέτα" καὶ ὄχι τράπεζες; Γιατί οὔτε ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα οὔτε τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο εἶναι ἐμπορικὲς τράπεζες μὲ τὴν ἀπόλυτη σημασία τοῦ ὄρου.


Ὁ "τζίτζικας" καὶ ὁ "μέρμηγκας".

Τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια της ὑπερβολῆς καὶ τῆς σπατάλης, ποὺ θησαύριζαν οἱ ἐμπορικὲς τράπεζες —καὶ ἄρα καὶ ἡ Πειραιώς— ἀκολουθοῦσε τὴ χαμηλὴ ἀπόδοση, ἡ ὁποία προέκυπτε ἀπὸ τὸν ρόλο του. Δὲν ἔμπαινε στὶς μεγάλες ἀποδώσεις. Δὲν ρίσκαρε στὰ "τοξικὰ" περιβάλλοντα. Δὲν ἔδινε δάνεια σὲ ὅποιον στεκόταν στὰ δύο του πόδια, μόνο καὶ μόνο γιὰ ν' αὐξάνει τεχνητὰ τὸ ἐνεργητικό του καὶ ἄρα νὰ τὰ "γράφει" στὸ κιτάπια του. Ἔλεγχε καὶ ξαναέλεγχε τὴν πιστοληπτικὴ ἱκανότητα τῶν δυνάμει πελατῶν του. Κρατοῦσε τὸν λόγο μεταξὺ καταθέσεων καὶ χορηγήσεων χαμηλά. Ὑπερβολικὰ χαμηλά. Χαμηλὰ …σὲ σημεῖο νὰ διαθέτει μόνιμα —καὶ σὲ βαθμὸ σκανδαλώδη γιὰ τὰ ἤθη τῆς περασμένης ἐποχής— περισσότερες καταθέσεις στὰ ταμεῖα τῆς παρὰ "ὑποσχέσεις" ἀποπληρωμῆς παροχῶν.
Αὐτὸ ὅμως τὸ καθιστοῦσε ὑγιές. Πόσο ὑγιές; Ἀπόλυτα ὑγιὲς καὶ μὲ τὴ "βούλα" τοῦ τραπεζικοῦ νόμου. Τὸ Τ.Τ. πάντα πληροῦσε —καὶ μὲ τὸ παραπάνω— τὰ ὅρια καὶ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ Συμφώνου τῆς Βασιλείας. Τοῦ Συμφώνου, τὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων προσδιόριζε ἀριθμητικὰ τὴν ἔννοια τῆς τραπεζικῆς "ὑγείας". Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι "ὑγιὴς" τράπεζα εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία διαθέτει σὲ χορηγίες τὸ πολὺ τὸ 85% τῶν καταθέσεών της. Τὸ Τ.Τ. βρίσκεται σήμερα στὸ "ἀθλητικὸ" ἐπίπεδό του 65%, ἐνῶ ἡ Τράπεζα Πειραιῶς στὸ ἐπίπεδό του "μεθυσμένου" ποὺ τρικλίζει στὸ 140%. Στὸ ἐπίπεδο αὐτό, τὸ ὁποῖο σήμερα ἐπιτρέπει στὸ Τ.Τ. νὰ μὴν ἀνησυχεῖ καθόλου γιὰ τὰ "στρὲς τέστ" τῶν τραπεζῶν, ἐνῶ ἡ Τράπεζα Πειραιῶς νὰ βλέπει τὸν "χάρο" μὲ τὰ μάτια της.
Αὐτὴν τὴν "ὑγεία" τὸ Τ.Τ. τὴν πλήρωνε μὲ τεράστιο κόστος. Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ ἐμπορικὲς τράπεζες —σὰν τὴν Πειραιώς— "μεθοῦσαν" ἀπὸ τὰ "εἰκονικὰ" κέρδη τῶν παράλογων καὶ ἐπικίνδυνων χορηγήσεων, οἱ ὁποῖες αὔξαναν τὰ "ἐνεργητικά", γιὰ νὰ παίρνουν μπόνους οἱ ὑπάλληλοί της, οἱ συνάδελφοί τους στὸ Τ.Τ. δὲν εἶχαν τὶς ἴδιες ἀπολαβές. Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ ἐμπορικὲς τράπεζες αὔξαναν μέσα σὲ λίγες ἡμέρες τὰ μερίδιά τους στὴν ἀγορά, ἐφόσον δὲν σέβονταν οὔτε καν τὰ ὅρια τῆς νομιμότητας σ' ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν λόγο μεταξὺ καταθέσεων καὶ χορηγήσεων, τὸ Τ.Τ. ἔδειχνε "ἀργό", ἐφόσον τηροῦσε αὐτὸν τὸν λόγο μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια. Ὅλα αὐτὰ ὅμως εἶχαν κόστος. Κόστος, τὸ ὁποῖο περνοῦσε καὶ στοὺς πελάτες της. Αὐτὰ τὰ ἀσφαλῆ ἀλλὰ χαμηλὰ κέρδη τῆς περνοῦσαν καὶ στοὺς πελάτες της. Τὰ "τζιτζίκια" τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν πανηγύριζαν τὰ τεράστια κέρδη τους, ἐνῶ τὰ "μυρμήγκια" τοῦ Τ.Τ. δὲν εἶχαν καν γιορτή.
Οἱ πρῶτοι "ἔτρεχαν" καὶ "πηδοῦσαν", ἐνῶ οἱ δεύτεροι ἁπλὰ "περπατοῦσαν". Αὐτὸ ἦταν ἕνα κόστος καὶ ἦταν τεράστιο. Κόστος τόσο γιὰ τὸ ἴδιο τὸ Ταμιευτήριο ὅσο καὶ γιὰ τοὺς πελάτες του. Τὸ Ταμιευτήριο δὲν ἦταν ἀνταγωνιστικὸ στὴν τραπεζική του λειτουργία. Γιὰ τὸ Ταμιευτήριο αὐτὴ ἡ ἔλλειψη ἀνταγωνιστικότητας ἦταν κόστος. Ἔχανε πελάτες καὶ δὲν μεγάλωνε τὸ μερίδιό του στὴν τραπεζικὴ ἀγορά. Μὲ τεράστια ὑποδομὴ σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια δὲν κατόρθωσε ἀκόμα καὶ σήμερα νὰ πάρει πάνω ἀπὸ 3,7% τῆς ἀγορᾶς. Δεχόταν ὅμως αὐτὸ τὸ κόστος, ἐφόσον αὐτὸ προέκυπτε ἀπὸ τὸν ρόλο του.
Παρέμενε ἕνα ἀσφαλὲς ταμιευτήριο καὶ δὲν μποροῦσε ν' ἀνταγωνιστεῖ στὰ ἴσα τὶς κοινὲς ἐμπορικὲς τράπεζες. Ἔχανε συνέχεια πελάτες, ἐφόσον δὲν βόλευε τὰ "λαμόγια" δανειολῆπτες ἢ τοὺς "βιαστικοὺς" γιὰ κέρδη καταθέτες ἢ ἐπενδυτές. Τοὺς καταθέτες, οἱ ὁποῖοι γύριζαν ἀπὸ τράπεζα σὲ τράπεζα, ἀναζητώντας τοὺς ὑψηλότερους τόκους. Αὐτὸ τὸ τεράστιο κόστος, τὸ ὁποῖο ἦταν μετρήσιμο, ἦταν ἡ "ἀντιπαροχὴ" γιὰ τὴν ἀσφάλεια. Τὴν ἀσφάλεια τῶν πελατῶν του, οἱ ὁποῖοι πάντα ἦταν σίγουροι ὅτι τὰ χρήματά τους ὑπάρχουν καὶ δὲν ἔχουν μπεῖ σὲ κάποιο κερδοσκοπικὸ "καζίνο". Τί θὰ πεῖ ἀσφάλεια; Οἱ συνεχεῖς καὶ αὐστηροὶ ἔλεγχοι τοῦ Τ.Τ. μπορεῖ νὰ "ἐδίωχναν" πελάτες, ἀλλὰ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὸ Τ.Τ. νὰ ἔχει πολὺ μικρὲς ἐπισφάλειες.
Τὸ Τ.Τ. σήμερα —καὶ ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσης— ἔχει ἐπισφάλειες τῆς τάξης τοῦ 1,6%, ἐνῶ ἡ Τράπεζα Πειραιῶς ἔχει πάνω ἀπὸ τὸ 10% …Ἕνας θεὸς γνωρίζει πόσο πιὸ πάνω, ἐφόσον εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ Τράπεζα "κρύβει" νούμερα …Ἕνας θεὸς γνωρίζει πόσες "πιστολιὲς" ἔχει φάει ἡ Πειραιῶς ἀπὸ τοὺς "ἀκάλυπτους" πελάτες της καὶ δὲν τὶς ἐμφανίζει, γιὰ νὰ μὴν φανεῖ ἡ πραγματικὴ κατάσταση τῆς "ὑγείας" της. Μία "ὑγεία", ἡ ὁποία γιὰ τὸ Τ.Τ. εἶναι δεδομένη κι ἀναμφισβήτητη. Μία "ὑγεία", ἡ ὁποία θεωρεῖται δεδομένη, ὅταν οἱ ἐπισφάλειες εἶναι ἀνεκτὲς σὲ περίπτωση ποὺ κινοῦνται γύρω στὸ 2% —καὶ τὸ Τ.Τ ἔχει 1,6%—. Αὐτὰ ὅλα τὰ γνώριζαν οἱ πελάτες του καὶ γι' αὐτὸ τὸ ἐπέλεγαν. Ἐπένδυαν στὴν ἀσφάλεια τοῦ ταμιευτηρίου καὶ δὲν ἄκουγαν τὶς "σειρῆνες" τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, οἱ ὁποῖες δῆθεν ἔδιναν στοὺς πάντες τὰ πάντα.
Ὅπως λοιπὸν τὸ Ταμιευτήριο ἐπέλεγε —μὲ τρομερὸ κόστος— τὶς τοποθετήσεις σὲ χαμηλὲς ἀλλὰ ἀσφαλεῖς ἀποδώσεις, ἔτσι ἐπιλεγόταν καὶ τὸ ἴδιο ἀπὸ τοὺς πελάτες του μὲ τὸ ἀνάλογο κόστος ἀπὸ τὴν πλευρά τους. Στὰ χρόνια ποὺ οἱ "ἄλλοι" δῆθεν θησαύριζαν, εἴτε ὡς τράπεζες εἴτε ὡς πελάτες τους, στὴ "χώρα" τοῦ Ταμιευτηρίου τὰ πάντα ἦταν ἥσυχα. Ἥσυχα …ἀλλὰ ἀσφαλῆ. Δὲν ἐπεδίωκαν μεγάλα κέρδη, ἀλλὰ δὲν ρίσκαραν καὶ μεγάλες ζημιές. Δὲν κοιμοῦνταν "μεθυσμένοι" ἀπὸ τὰ κέρδη, ἀλλὰ δὲν φοβοῦνταν μήπως ξυπνήσουν φτωχοί. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ξεχάσει τὶς διαφημίσεις τῶν "ξύπνιων" της Eurobank, οἱ ὁποῖες ἔδειχναν χρήματα καὶ ὑπαλλήλους νὰ "ροχαλίζουν"; Ἦταν κοιμισμένοι οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Τ.Τ., οἱ ὁποῖοι βαστοῦσαν "κοιμισμένα" τὰ χρήματα τῶν πελατῶν τους καὶ ἦταν "ξύπνιοι" οἱ "ἀνοικτομάτες" τῆς Eurobank. Τόσο "ἀνοικτομάτες", ποὺ τώρα ἔχουν ἐπισφάλειες πάνω ἀπὸ τὸ 20%.
Τώρα, ποὺ οἱ ἐμπορικὲς τράπεζες —καὶ ἄρα καὶ ἡ Πειραιώς— περνᾶνε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν παχιῶν ἀγελάδων στὴν ἐποχὴ τῶν ἰσχνῶν ἀγελάδων, θέλουν ν' ἁρπάξουν αὐτά, τὰ ὁποία οἱ ἄλλοι διατηροῦσαν μὲ κόστος. Τώρα ποὺ οἱ "ἀνοιχτομάτηδες" εἶναι "νταντέλες", θέλουν νὰ βάλουν χέρι στὰ χρήματα τῶν "κοιμισμένων". Θέλουν ὡς ἱδρύματα νὰ καρπωθοῦν τὴν "ὑγεία" τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου. Τὰ ἴδια καὶ χειρότερα θέλουν νὰ κάνουν οἱ καταθέτες τοὺς εἰς βάρος τῶν πελατῶν τοῦ Ταμιευτηρίου. Θέλουν νὰ βάλουν τοὺς χιλιάδες καταθέτες, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ χρόνια εἶχαν χαμηλὲς ἀποδώσεις στὰ κεφάλαιά τους —μὲ κέρδος τὴν ἀσφάλεια—, νὰ μοιραστοῦν τὴν ἀνασφάλεια τῶν πελατῶν τῆς Πειραιῶς.
Ἂν δηλαδὴ ὑπάρξει ἀντίδραση σὲ μία μελλοντικὴ συγχώνευση τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν, αὐτὴ δὲν θὰ πρέπει νὰ περιοριστεῖ στοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Ταμιευτηρίου. Πρωτίστως πρέπει νὰ εἶναι ἀντίδραση τῶν καταθετῶν του, γιατί αὐτῶν τὸ χρῆμα κάποιοι πονηροὶ ἐπιβουλεύονται. Αὐτῶν τὶς ἐξασφαλισμένες καταθέσεις κάποιοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐλέγχουν, γιὰ νὰ "ἐγγυηθοῦν" τὶς ὑπ’ ἀτμὸν καταθέσεις τῶν πιὸ κερδοσκόπων καταθετῶν τῆς ἑτοιμοθάνατης Πειραιῶς. Τὰ "καθαρὰ" καὶ ἀσφαλῆ χρήματα τῶν πελατῶν τοῦ Τ.Τ. θὰ μποῦν στὴν ἴδια βρόμικη "λεκάνη" μὲ αὐτὰ τῶν πελατῶν τῆς Πειραιῶς, οἱ ὁποῖοι γυρνοῦσαν ἀπὸ τράπεζα σὲ τράπεζα, ἀναζητώντας τὸν μεγαλύτερο τόκο. Τώρα, ποὺ κινδυνεύουν, θέλουν νὰ βάλουν τὰ χέρια τους στὶς "τσέπες" τῶν ἄλλων.
Καὶ ἐδῶ βέβαια τίθεται καὶ τὸ μέγα ἐρώτημα. Τί θὰ γίνει ἂν μετὰ ἀπὸ μία τέτοια συγχώνευση-ἐξαγορὰ οἱ πονηροὶ καὶ "ψυλλιασμένοι" πελάτες τῆς Πειραιῶς πᾶνε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα καὶ σηκώσουν τὶς καταθέσεις τους; Στὴν πραγματικότητα θὰ πάρουν τὰ χρήματα τῶν πελατῶν τοῦ Τ.Τ., ἐφόσον εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ Πειραιῶς εἶναι "νταντέλα". Θὰ φορτώσουν τὸν "μουντζούρη" στοὺς πελάτες τοῦ Τ.Τ. Κατάλαβε ὁ ἀναγνώστης τί λέμε; Χρήματα ἡ Πειραιῶς δὲν ἔχει. Οἱ ἀποδόσεις, τὶς ὁποῖες ὑποσχόταν στοὺς πελάτες της, παραμένουν κενὰ νούμερα στὰ τραπεζικὰ βιβλιάρια τῶν καταθετῶν της. Προφανῶς τὰ τοκογλυφικὰ κέρδη, ποὺ ἀναζητοῦσαν οἱ "ἐπενδυτοκαταθέτες" τῆς Πειραιῶς, ὑπολογίζουν ὅτι θὰ τοὺς τὰ δώσουν οἱ πελάτες τοῦ Τ.Τ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους.
Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπώτερος στόχος αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι θέλουν πάση θυσία τὴ συγχώνευση. Θέλουν νὰ βάλουν τὰ "μυρμήγκια" νὰ πληρώσουν τὶς ἐξυπνάδες τῶν "τζιτζικιῶν"; Πόσοι ἀπὸ τοὺς πελάτες τῆς Πειραιῶς σήμερα γνωρίζουν ὅτι εἶναι "ἐγκλωβισμένοι" καὶ περιμένουν νὰ ἀπεγκλωβιστοῦν μὲ τὰ χρήματα τῶν ἔτσι κι ἀλλιῶς "ἀργῶν" καταθετῶν τοῦ Τ.Τ; Αὐτὸ εἶναι τὸ παράνομο καὶ τὸ παράλογο. Δὲν μπορεῖς νὰ ἑνώσεις τὰ κλουβιὰ τῶν "λύκων" μὲ αὐτὰ τῶν "κουνελιῶν"; Θέλει ἡ Τράπεζα Πειραιῶς ν' "ἀγοράσει" τὸ Τ.Τ; Καλὰ κάνει, ἐφόσον αὐτὸ τὴν συμφέρει. Ὅμως, συμφέροντα δὲν ἔχει μόνον αὐτή. Συμφέροντα ἔχουν καὶ οἱ ἄλλοι. Τί θὰ γίνει λοιπὸν ἂν πᾶνε αὔριο ὅλοι οἱ πελάτες τοῦ Τ.Τ. καὶ "σηκώσουν" τὰ χρήματά τους, γιατί αὐτὸ τοὺς συμφέρει; Νὰ προλάβουν νὰ τὰ σηκώσουν πρὶν τοὺς τὰ σηκώσουν οἱ πελάτες τῆς Πειραιῶς; Νὰ τὸ πάρει "ἄδειο" τὸ μαγαζὶ ὁ Σάλλας, γιὰ νὰ δοῦμε τί περίπου ἀναζητοῦσε ὡς κέρδος ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀγορά.
Αὐτὸ φοβᾶται ὁ Σάλλας καὶ γι' αὐτὸν τὸν λόγο δὲν θέλει νὰ ἔρθει σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς ἐργαζόμενους τοῦ Τ.Τ.. Γι' αὐτὸν τὸν λόγο τοὺς ὑπόσχεται τὰ πάντα. Φοβᾶται τοὺς ἐργαζόμενους, γιατί ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τοὺς πελάτες τοῦ Τ.Τ. καὶ μποροῦν νὰ τοὺς βάλουν ἰδέες, ποὺ δὲν τὸν συμφέρουν. Τοὺς φοβᾶται, γιατί μποροῦν νὰ τοὺς βάλουν ἰδέες νὰ "σηκώσουν" τὰ χρήματά τους ἀπὸ τὸ Ταμιευτήριο, προκειμένου νὰ τὰ σώσουν ἀπὸ τὶς ἁρπακτικὲς διαθέσεις τῶν καταθετῶν τῆς Πειραιῶς. Γι' αὐτὸν τὸν λόγο σὲ μία ἐποχή, ὅπου τὰ κόστη λειτουργίας εἶναι αὐτὰ ποὺ τρομάζουν τοὺς ἐπιχειρηματίες καὶ κλείνουν τὶς ἐπιχειρήσεις τους, αὐτὸς τὰ ἀγνοεῖ ἐπιδεικτικά. Δὲν θέλει "ἐξυγίανση" τῶν κρατικῶν καὶ ἄρα ἐκ τῶν δεδομένων "πλαδαρῶν" χρηματοπιστωτικῶν ἱδρυμάτων, ποὺ στοχεύει ν' ἀγοράσει.
Σὲ μία ἐποχή, ποὺ ἡ ἴδια ἡ Πειραιῶς θὰ ἔπρεπε νὰ προχωρᾶ σὲ δικό της πρόγραμμα ἐξυγίανσης, ἀπαλλάσσοντας τὸν ἑαυτό της ἀπὸ χιλιάδες περιττοὺς —λόγω τῆς κρίσης— ὑπαλλήλους, ὁ Σάλλας δέχεται νὰ φορτωθεῖ κι ἄλλους πολὺ περισσότερους. Εἶναι προφανές, δηλαδή, ὅτι δίνει ὅσο-ὅσο γιὰ νὰ τὰ ἀποκτήσει, ἐφόσον ἀπὸ ἐκεῖ περιμένει νὰ σωθεῖ. Μὲ προσωπικὸ 13.442 ἄτομα ἐλάχιστα τὸν ἀπασχολοῦν τὰ δυόμισι χιλιάδες ἄτομα τοῦ Τ.Τ. Τὰ χρήματα τοῦ Τ.Τ. θέλει, γιατί ἐκεῖ βρίσκεται ἡ λύση τοῦ προβλήματός του. Τοὺς δεῖκτες "ὑγείας" τοῦ Τ.Τ. θέλει, γιὰ νὰ ρίξει τὸν μέσο ὄρο τῶν "καρκινικῶν" δεικτῶν τῆς δικῆς του τράπεζας.
Ποιὸς μᾶς ἀποκλείει δηλαδὴ τὸ ἐνδεχόμενο ὅτι αὐτὴ ἡ προσπάθεια τοῦ Σάλλα δὲν εἶναι μία ἁπλὴ οἰκονομικὴ ἀπάτη; Πίσω δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐπιθετικότητά του εἶναι πιθανὸν νὰ κρύβεται μία "ἐλὶτ" μεγαλομετόχων καὶ μεγαλοκαταθετῶν τῆς Τράπεζας Πειραιῶς, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τὴν τραγικὴ κατάστασή της καὶ νὰ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ σωτηρία τῶν χρημάτων τους. Ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι πραγματικὰ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴ σωτηρία χρημάτων τους, τὰ ὁποία φαίνονται σχεδὸν χαμένα, ἐφόσον ἡ τράπεζα εἶναι ἕτοιμη γιὰ φαλιμέντο. Ποιὸς δηλαδὴ μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὴ ἡ "ἐλίτ", ποῦ ἐπὶ χρόνια ρίσκαρε τὰ χρήματα τῶν καταθετῶν της γιὰ τὰ μεγάλα κέρδη, νὰ μὴν κάνει τώρα τὸ τελευταῖο της "κόλπο", βλέποντας τὴν καταστροφὴ νὰ ἔρχεται;
Ἁπλὰ πράγματα. Κάποιοι μεγαλομέτοχοι καὶ μεγαλοκαταθέτες τῆς Πειραιῶς μποροῦν νὰ λύσουν ὅλα τους τὰ προβλήματα μὲ τὸ Τ.Τ. …Ὅλα τους τὰ προβλήματα, τόσο στὸ ἐπίπεδο τῶν μετοχῶν ὅσο καὶ στὸ ἐπίπεδο τῶν καταθέσεων. Μποροῦν, γιὰ παράδειγμα, νὰ καλλιεργήσουν ἕνα τεχνητὸ κλίμα "εὐφορίας" στὸ ἐπενδυτικὸ κοινὸ καὶ νὰ ξεφορτωθοῦν μεγάλα πακέτα μετοχῶν τῆς Πειραιῶς, τὰ ὁποία σήμερα εἶναι πακέτα ἄχρηστων μετοχῶν μίας ὑπὸ χρεοκοπίας τράπεζας. Μόνον ἀπὸ τὶς πρόσφατες φῆμες γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς Πειραιῶς οἱ μετοχὲς τῆς "ἀνέβηκαν" ἀπὸ 3,89 εὐρὼ σὲ 4,65 εὐρώ. Κάποιοι, δηλαδή, "ξεφορτώθηκαν" μετοχὲς καὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ μέτοχοί της. Μετοχές, τὶς ὁποῖες λίγες ἡμέρες πρὶν δὲν θὰ τὶς πουλοῦσαν οὔτε γιὰ δύο εὐρὼ τὸ κομμάτι. Κάποιοι διπλασίασαν τὰ χρήματά τους μόνο καὶ μόνο ἀπὸ τὴ φήμη γιὰ ἐξαγορά. Κάποιοι φιλοδοξοῦν νὰ κερδίσουν ἄπειρα χρήματα ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ἐξαγορά.
Αὐτὸ εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τὸ καταφέρουν, ἂν σκεφτεῖ κάποιος ὅτι ἀνάμεσα στοὺς μεγαλομετόχους αὐτῆς τῆς ξοφλημένης τράπεζας εἶναι οἱ Βαρδινογιάννηδες μὲ τὰ ἄπειρα μέσα. Μποροῦν μέσα ἀπὸ τὰ δικά τους ΜΜΕ νὰ "ἐνθουσιάσουν" τὸν κόσμο μὲ αὐτὴν τὴν "ἔξυπνη" κίνηση τοῦ Σάλλα. Μποροῦν μὲ τοὺς πολιτικούς, ποὺ διατηροῦν στὸ pay roll τοὺς, νὰ "πείσουν" τὸν κόσμο ὅτι τὸν "συμφέρει" αὐτὴ ἡ ἐξαγορά. Ἂς θυμηθεῖ ὁ ἀναγνώστης ποιὰ τηλεοπτικὰ κανάλια "ἐνθουσιάστηκαν" μὲ τὴν πρόταση τῆς Πειραιῶς. Ἂς θυμηθεῖ ὁ ἀναγνώστης ποιοὶ πολιτικοὶ "ἐνθουσιάστηκαν" μὲ τὴν ἐπιχειρηματικότητα τοῦ Σάλλα; Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ μπαίνουν στὸ "κάδρο" τῆς ἐξαγορᾶς τόσο μεγάλα συμφέροντα, εὐνόητο εἶναι ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐλεγχθοῦν παράμετροι, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ αὐτὴν καθ’ αὐτὴν τὴν ἐξαγορά.
Οἱ Βαρδινογιάννηδες λοιπὸν μπορεῖ νὰ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸν Σάλλα. Αὐτοὶ μπορεῖ νὰ τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ χρησιμοποιήσει τὶς τελευταῖες δυνάμεις τῆς τράπεζας, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὰ χρήματα γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ Τ.Τ.. Αὐτοὶ μπορεῖ νὰ τοῦ "συμπλήρωσαν" τὰ χρήματα ποὺ μπορεῖ νὰ τοῦ ἔλλειπαν, ὥστε κατὰ τὴ διαδικασία τῆς ἐξαγορᾶς νὰ προλάβουν νὰ ξεφορτωθοῦν μετοχὲς τῆς Πειραιῶς. Ἀφοῦ σώσουν τὰ χρήματα τῶν μετοχῶν τους, στὴ συνέχεια νὰ σώσουν καὶ τὶς καταθέσεις τους. Νὰ προλάβουν νὰ τραβήξουν τὰ χρήματά τους ἀπὸ τὸ νέο τραπεζικὸ σχῆμα καὶ στὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὶς καταθέσεις τοῦ Τ.Τ. …Συμφέρει, ἂν τὸ σκεφτεῖ κάποιος καθαρὰ οἰκονομικά. Τί εἶναι 300 ἑκατομμύρια γιὰ καταθέτες τύπου Βαρδινογιάννη, οἱ ὁποῖοι ὅλοι μαζὶ μπορεῖ νὰ ἔχουν "ἐγκλωβισμένα" κάποια δὶς στὴν τράπεζα Πειραιῶς; Τί εἶναι αὐτὰ τὰ χρήματα, ὅταν μὲ αὐτὰ θὰ πάρουν ταυτόχρονα καὶ τὰ ἄπειρα ἀκίνητα περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν ἀγορῶν τους; Ποιὸς δὲν θὰ ἔδινε 300 ἑκατομμύρια, γιὰ ν' "ἀγοράσει" μερικὰ δισεκατομμύρια;
Μὲ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ Τ.Τ. κάποιοι λύνουν ὡς διὰ μαγείας ὅλα τους τὰ προβλήματα εἰς βάρος τῶν καταθετῶν τοῦ ταμιευτηρίου. Κάποιοι, οἱ ὁποῖοι τώρα εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ κάνουν πρόβες χρεοκοπίας, μποροῦν, ἐξαιτίας τοῦ Τ.Τ., νὰ ὀνειρεύονται νέες "μπάζες". Μὲ μόνον τριακόσια ἑκατομμυριάκια θὰ βάλουν τὸ "χέρι" τους στὸν πιὸ μεγάλο "κουμπαρὰ" τῆς χώρας. Τὸ Τ.Τ. ἔχει τὰ πιὸ ζεστὰ χρήματα στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια …Ζεστά, σὰν νὰ εἶναι "ἀγουροξυπνημένα" …Ζεστά, σὲ μία συγκυρία, ὅπου οἱ Βαρδινογιάννηδες, γιὰ παράδειγμα, ἔχουν ἀνάγκη τὸ ζεστὸ τὸ χρῆμα, γιατί "στέγνωσαν" ἀπὸ τὶς τελευταῖες τους ἐπενδύσεις. Ἔκαναν τεράστιες ἐπενδύσεις νέας τεχνολογίας στὰ διυλιστήρια τῆς Μότορ Ὄιλ. Ταυτόχρονα ἐξαγόρασαν μὲ μετρητὰ τὸ σύνολο τοῦ δικτύου τῆς Shell. Ὅλα αὐτὰ ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσης. Ἐν μέσω μίας κρίσης, ἡ ὁποία περιορίζει σὲ ἐπικίνδυνο βαθμὸ τὶς εἰσπράξεις τους.
Νὰ ὑποθέσουμε ὅτι καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Κωνσταντόπουλου στὴ θέση τοῦ προέδρου τοῦ Παναθηναϊκοῦ ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς νέας πολιτικῆς; Τῆς πολιτικῆς τῆς διεκδίκησης κρατικοῦ χρήματος γιὰ τὴ σωτηρία τῆς "οἰκογένειας"; Ἔκαναν "δῶρο" στὸν κόσμο τοῦ Παναθηναϊκοῦ ἕνα πρωτάθλημα καὶ θέλουν νὰ πάρουν κι αὐτοὶ τὸ "δωράκι" τους; "Δωράκι", τὸ ὁποῖο ὑπὸ τὴν καθοδήγηση ἑνὸς πολιτικοῦ-προέδρου θὰ τοὺς τὸ δώσουν οἱ φίλαθλοι μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν ἠθική τους ὑποστήριξη; Ἀπὸ τὰ πάλαι ποτὲ "κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὸν Πρόεδρο", ὁ ὁποῖος ἔκλεβε στὸ ὄνομα τοῦ Ὀλυμπιακοῦ, θὰ πᾶμε στὸ "κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὸν ἰδιοκτήτη", ὁ ὁποῖος κλέβει στὸ ὄνομα τοῦ Παναθηναϊκοῦ;
Ἂν ἡ κυβέρνηση ἐξακολουθήσει νὰ "σπρώχνει" αὐτὴν τὴν ἀγοραπωλησία, οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Τ.Τ. εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προστατεύσουν τὰ συμφέροντα τῶν πελατῶν τους. Νὰ ἐνημερώσουν τοὺς πελάτες τους γιὰ τὸν κίνδυνο καὶ νὰ τοὺς προτείνουν νὰ σηκώσουν τὰ χρήματά τους ἀπὸ τὸ Τ.Τ., γιὰ νὰ τὰ σώσουν. ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΦΑΝΕ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ἂν δὲν τὸ κάνουν. Ἔτσι κι ἀλλιῶς οἱ ὑπάλληλοι δὲν χάνουν τίποτε. Μόνον τὸ Τ.Τ. θὰ ἑξασθενίσει σ' αὐτὴν τὴν περίπτωση. Τὸ πολὺ-πολὺ νὰ πάψει νὰ ἐνδιαφέρει ὡς ἀγορὰ τοὺς ἅρπαγες. Οἱ ἴδιοι εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ τέτοιοι θὰ παραμείνουν. Ἔχουν ὑποχρέωση ὅμως νὰ δώσουν τὴ μάχη, γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴ δημόσια περιουσία καὶ τοὺς πελάτες τους.


Μπορεῖ ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα νὰ ἰδιωτικοποιηθεῖ;

Τὸ ἀκόμα χειρότερο ἀφορᾶ τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα. Στὴν περίπτωσή της πιὸ πολύ μας "τρομάζει" ἡ "πράσινη ἀνάπτυξη", τὴν ὁποία δῆθεν πρεσβεύει ὁ Σάλλας, παρὰ τὸ ποταπό της οἰκονομικῆς προσφορᾶς γιὰ τὴν ἀπόκτησή της. Πιὸ πολύ μας τρομάζει τὸ τί μπορεῖ νὰ συμβεῖ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἐξαιτίας τῆς ἀπώλειάς της, παρὰ τὰ χρήματα ποὺ μπορεῖ νὰ χαθοῦν ἐξαιτίας τῆς λεηλασίας τῆς κρατικῆς περιουσίας. Μιλᾶμε γιὰ λεηλασία καὶ οἱ ἀριθμοὶ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνουν. Τὸ 2006 πουλήθηκε τὸ 7,18 % τῆς τράπεζας γιὰ 328 ἑκατ. καὶ ἔρχεται ὁ Σάλλας σήμερα καὶ κάνει "συμφέρουσα" —σύμφωνα μὲ τὰ κανάλια τῆς διαπλοκής— προσφορὰ τῆς τάξης τῶν 370 ἑκατ., γιὰ ν' ἀποκτήσει τὸ 77,3 % τῆς τράπεζας. Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ "ἔξυπνο" ἄνθρωπο. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι βλάκες καὶ ὁ Σάλλας ἔξυπνος. Ὁ μέγας τραπεζίτης.
Ὅμως, ὅπως εἴπαμε πιὸ πάνω, πιὸ πολύ μας τρομάζουν τὰ "ἀγροτικὰ" σχέδια μίας ἰδιωτικῆς ἐμπορικῆς τράπεζας, παρὰ αὐτὴ καθ’ αὐτὴ ἡ ἀπώλεια ἑνὸς ἰσχυροῦ τραπεζικοῦ ὀργάνου ἀπὸ τὸ κράτος. Τοῦ τελευταίου κρατικοῦ ὀργάνου, πού, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ παίζει παρεμβατικὸ ρόλο στὴν ἀγορά. Πιὸ πολύ μας τρομάζει ἡ ἀγορὰ τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει ἀρνητικὰ τὴν τύχη ὁλόκληρού του ἑλληνικοῦ λαοῦ, παρὰ ἡ οἰκονομικὴ ζημιὰ ποὺ θὰ ὑποστεῖ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐξαιτίας τῆς λεηλασίας.
Γιατί μᾶς τρομάζει αὐτό; Γιατί ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα ἐλέγχει τὸ σύνολο σχεδὸν τῆς γεωργικῆς δραστηριότητας στὴ χώρα. Αὐτός, ὁ ὁποῖος ἐλέγχει τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα, στὴν πραγματικότητα ἐλέγχει ὡς ἰδιοκτήτης τὸ 40% τοῦ ἐγγείου κεφαλαίου τῆς χώρας, τὸ ὁποῖο εἶναι ὑποθηκευμένο σ' αὐτήν. Κατάλαβε ὁ ἀναγνώστης τὸ πρόβλημα; Ἀκόμα καὶ ἂν ἡ νέα ἰδιωτικὴ τράπεζα ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Πειραιῶς δὲν ἀπειλεῖ τοὺς ἀγρότες μὲ κατασχέσεις, μπορεῖ νὰ τοὺς ἐκβιάζει, προκειμένου νὰ τοὺς "κατευθύνει" σὲ μορφὲς παραγωγῆς, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ μὴν συμφέρουν τὸν ἑλληνικὸ λαό.
Αὐτὸ μας τρομάζει. Μᾶς τρομάζει νὰ πάρουν ἰδιῶτες ἕναν "μοχλό", ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει σὲ κάποιους νὰ "σπρώχνουν" καὶ νὰ "κατευθύνουν" τὸν ἀγροτικὸ κόσμο σὲ μορφὲς παραγωγῆς, οἱ ὁποῖες συμφέρουν τὶς πολυεθνικές του ἐμπορίου καὶ ὄχι τὸν λαό. Σὲ μορφὲς παραγωγῆς, οἱ ὁποῖες συμφέρουν τὶς πολυεθνικὲς τῶν "μεταλλαγμένων" προϊόντων καὶ ἀπειλοῦν τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ. Σὲ μορφὲς παραγωγῆς, οἱ ὁποῖες στὴν πραγματικότητα συμφέρουν τοὺς "ἐπενδυτὲς" τῆς τράπεζας. Τοὺς ὅποιους "ἐπενδυτές". Μικροὺς ἢ μεγάλους. Φανεροὺς ἢ κρυφούς. Εἶναι πολλὰ τὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα ἐλέγχονται μέσω τῆς τράπεζας αὐτῆς. Ἀκόμα καὶ τὶς λαϊκὲς ἀγορὲς μποροῦν ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἐλέγχουν μέσω τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας. Τὶς λαϊκές, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν τὰ συμφέροντα τῶν πολυεθνικῶν, ἐφόσον δημιουργοῦν βαλβίδα ἀσφαλείας, ποὺ δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ στριμώξουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὸ μονοπώλιο τῶν καρτέλ.
Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι εἶναι πολλὰ τὰ συμφέροντα, τὰ ὁποῖα προστατεύονται ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα. Συμφέροντα ἐθνικά, κοινωνικὰ καὶ πολιτικά. Συμφέροντα, τὰ ὁποῖα ξεπερνοῦν τὰ ἁπλὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα. Συμφέροντα, τὰ ὁποῖα περιορίζουν τὰ κέρδη ὅλων αὐτῶν, ποὺ ἔχουν βάλει στὸ στόχαστρό τους τὸν ἑλληνικὸ λαό. Συμφέροντα, τὰ ὁποῖα γιὰ κάποιους εἶναι πραγματικὰ "τζάμπα", ἂν κατορθώσουν καὶ τὰ παρακάμψουν μὲ κάποια ἀσήμαντα 300 ἑκατομμύρια εὐρώ, τὰ ὁποῖα τὸ κράτος θὰ τὰ "φάει" μέσα σὲ λίγες ἡμέρες, ξεπληρώνοντας τοκογλύφους καὶ δίνοντας μπόνους στὸν ἑαυτό του. Συμφέροντα, τὰ ὁποῖα θὰ τὰ ἐξουδετερώσουν μὲ τὸ ἀστεῖο τίμημα ποὺ προσφέρει ὁ Σάλλας …Ὁ πονηρὸς Σάλλας …Ὁ σχεδὸν χρεοκοπημένος Σάλλας μίας σχεδὸν χρεοκοπημένης τράπεζας …Ὁ "σαλιάρης" Σάλλας.
Τί ὑποθέτουμε; Ὅτι ὁ μπατίρης Σάλλας λειτουργεῖ ὡς "πεμπτοφαλαγγίτης" ἄλλων. Κάποιοι κερδοσκόποι —ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας— τοῦ δίνουν χρήματα, γιὰ νὰ παίξει παιχνίδια εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Πολλὰ χρήματα. Πολὺ περισσότερα ἀπὸ αὐτά, τὰ ὁποία σήμερα ἐμφανίζει στὴν προσφορά του. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ἡ σημερινὴ προσφορὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας ἁπλὸς "λαγός", γιὰ νὰ τὸν "κυνηγήσει" ὁ λαός. Ἐμφανίζεται μία ταπεινὴ πρόταση, γιὰ νὰ βάλει τὸν λαὸ νὰ σκέφτεται σὲ λάθος κατεύθυνση. Νὰ τὸν βάλει νὰ σκέφτεται ἂν συμφέρει ἢ ὄχι τὸ τίμημα τῆς προσφορᾶς. Ἐκεῖ θὰ τὴν πατήσει ὁ λαός. Ὁ λαὸς πρέπει ἐξ’ ἀρχῆς νὰ ἀρνεῖται νὰ παραδώσει σὲ ἰδιῶτες τὸ χρηματοοικονομικὸ "ἐργαλεῖο", τὸ ὁποῖο ἐλέγχει τὴ γεωργικὴ παραγωγή. Νὰ τὸ θεωρεῖ Casus Belli ἀκόμα καὶ νὰ συζητηθεῖ. Ἂν ἀρχίσει νὰ σκέφτεται τὸ μέγεθος τῆς προσφορᾶς, τὴν "πάτησε".
Ἁπλὰ πράγματα. Ἀπειλεῖς μὲ βία ὅποιον θέλει νὰ βγάλει τὴν ἀδερφή σου στὸ "πεζοδρόμιο". Ἂν "τσιμπήσεις" ἀπὸ τὴ χαμηλὴ προσφορὰ κι ἀρχίσεις τὴ συζήτηση γιὰ προσφορὲς καὶ ἀξίες, τὴν "πάτησες". Κατάλαβε ὁ ἀναγνώστης τί λέμε; Εἶναι βέβαιο ὅτι ὑπάρχει μεγάλο "παρασκήνιο" στὴν προσφορὰ τῆς Πειραιῶς. Γι' αὐτὸν τὸν λόγο ἡ προσφορὰ γιὰ τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα ἔγινε "πακέτο" μὲ αὐτὴν τοῦ Τ.Τ.. Πολλοὶ ἐνδιαφέρονται γι' αὐτὴν καὶ γιὰ πολλοὺς λόγους. Ἀπὸ τοὺς πιὸ ἁπλούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν σχέση μὲ τὴν τοκογλυφία, μέχρι τοὺς πιὸ σύνθετους, οἱ ὁποῖοι συνδέονται μὲ τὸν ἰμπεριαλισμό. Ἀπὸ τοὺς πιὸ ἁπλούς, ποὺ εἶναι νὰ διαχειριστοῦν τὰ πραγματικὰ ὑπαρκτὰ δισεκατομμύρια τῶν καταθέσεων τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου, μέχρι τοὺς πιὸ σύνθετους, ποὺ εἶναι νὰ ἐλέγξουν ἰμπεριαλιστικὰ τὴν ἐθνική μας γεωργικὴ παραγωγή.
Ἐμεῖς θεωροῦμε μαθηματικὰ βέβαιον ὅτι ἰσχύει κυρίως τὸ δεύτερο καὶ ἁπλὰ δίνουν τὰ ἀποθεματικά του Τ.Τ. σὲ κάποιους ὡς "ἀντίδωρο", γιὰ νὰ τοὺς ἐξυπηρετήσουν. Κάποιοι προδότες θὰ ἐξυπηρετηθοῦν μὲ τὴ γρήγορη λεηλασία τοῦ Τ.Τ. καὶ κάποιοι ἰμπεριαλιστὲς θὰ ἐξυπηρετηθοῦν μὲ τὸν μόνιμο ἔλεγχο τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς στὴν Ἑλλάδα. Γιὰ ἐμᾶς εἶναι βέβαιον ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν προσφορὰ τῆς Πειραιῶς κρύβονται νεοταξίτικα συμφέροντα, τὰ ὁποῖα αὐτὸν τὸν καιρὸ βάλουν κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Συμφέροντα, τὰ ὁποῖα καθημερινὰ τὸν λεηλατοῦν, στοχοποιώντας ὅ,τι ἔχει ἀξία σ' αὐτὴν τὴ χώρα. Πονηρὰ καὶ μόνον νὰ σκεφτεῖ κάποιος, μπορεῖ νὰ καταλάβει ὅτι δὲν συμφέρει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ αὐτὴ ἡ πρόταση. Πῶς; Ἀπὸ τὸ νὰ δεῖ ποιοὶ τὴν ὑποστηρίζουν. Ἂν καταλάβεις ποιοὶ ὑποστηρίζουν αὐτὴν τὴ συγχώνευση-ἐξαγορά, θὰ καταλάβεις καὶ ἂν συμφέρει ἢ ὄχι τὸν ἑλληνικὸ λαό.
Τὰ ΜΜΕ τῆς διαπλοκῆς, τὰ ὁποία σκυλίασαν γιὰ νὰ μᾶς πείσουν ὅτι μᾶς "συμφέρει" νὰ μποῦμε στὸ ΔΝΤ —γιὰ νὰ μᾶς "σώσει"—, σήμερα ὑποστηρίζουν μὲ τὸ ἴδιο πάθος αὐτὴν τὴν ἐξαγορά. Νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Μπόμπολας καὶ οἱ ὅμοιοί του, οἱ ὁποῖοι κονομᾶνε ἀπὸ τὴ διαφθορὰ καὶ τὸ δημόσιο χρῆμα, "χαιρετοῦν" αὐτὴν τὴν ἐξαγορά, γιατί εἶναι καλοὶ πατριῶτες; Τὴν ἐπιθυμοῦν, ἐπειδὴ ἀγαπᾶνε τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες καὶ ὄχι ἐπειδὴ εἶναι συνέταιροι μὲ τὴν Goldman Sachs καὶ ὅλα τὰ λαμόγια τοῦ Πλανήτη; Τὰ δύο μεγάλα κόμματα εἶναι φανερὸ ὅτι τὴ μεθόδευσαν παρασκηνιακά, ἐφόσον εἶναι φύση ἀδύνατον νὰ μὴν γνώριζαν τί κάνει ὁ Σάλλας. Τὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα ἐλέγχονται ἀπὸ γνωστοὺς θαμῶνες τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, δὲν γνωρίζουν κάτι, τὸ ὁποῖο εἶναι βέβαιο ὅτι μεθόδευσε αὐτὴ ἡ Λέσχη; Δὲν ἦταν "τζάμπα" τὰ εὐνοϊκὰ σχόλια τοῦ διεθνοῦς τύπου γιὰ τὴν ἐξαγορά. Ἡ Λέσχη τὰ πλήρωσε. Ἀκόμα καὶ τὸ "εὐρὼ" δῆθεν ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὴν "ἔξυπνη" πρόταση τοῦ Σάλλα.
Ἁπλὰ ὅλοι ἔσπευσαν νὰ μᾶς διαβεβαιώσουν ὅτι δὲν γνώριζαν τίποτε ἀπ' ὅλα αὐτὰ ποὺ δρομολογοῦνταν, γιατί σὲ διαφορετικὴ περίπτωση θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλεγχθοῦν καὶ τὰ "χαρτοφυλάκια" τους, γιὰ νὰ δοῦμε ἂν εἶχαν ἢ ὄχι κέρδος στὸ χρηματιστήριο ἀπὸ αὐτὴν τὴ γνώση. Ὑπάρχει ποινικὸ ἀδίκημα ἂν γνώριζαν κάποιοι καὶ ἄρα ἂν εἶχαν "ἐσωτερικὲς" πληροφορίες. Ἐμεῖς εἴμαστε βέβαιοι ὅτι κάποιοι κομματάνθρωποι καὶ πάλι ἔβγαλαν τὸ "κατιτίς" τους ἀπὸ τὸ χρηματιστήριο. Διακομματικὸ ἦταν μᾶλλον καὶ αὐτὸ τὸ "χαρτζιλίκι" …"Μεζεδάκι", γιὰ τὸ μεγάλο "φαγοπότι" ποὺ θ' ἀκολουθήσει. Εἴμαστε βέβαιοι, δηλαδή, ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἐπιφανεῖς ΠΑΣΟΚΟΙ καὶ Νεοδημοκράτες ἀνάμεσα σ' αὐτούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴ "μαντικὴ" ἱκανότητα νὰ κάνουν ἀγοραπωλησίες μὲ μετοχὲς τῶν τριῶν ἐμπλεκομένων τραπεζῶν στὴν πρόταση Σάλλα καὶ Βαρδινογιάννη.
Μικρὴ εἶναι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἀκόμα πιὸ μικρὲς οἱ "παρέες" της. Συμμαθητὲς καὶ φίλοι ἀπὸ τὸ Κολέγιο ὑπάρχουν καὶ κινοῦνται παντοῦ. Συμμαθητὲς τοῦ ἀντιπρόεδρου τῆς Πειραιῶς Γιάννη Βαρδινογιάννη βρίσκονται τόσο στὰ δύο μεγάλα κόμματα ὅσο καὶ στὶς ἴδιες λίστες τῆς Λέσχης Μπίλνεμπεργκ. Συμμαθητής του δὲν ἦταν καὶ ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν ὁ Παπακωνσταντίνου; Αὐτός, ὁ ὁποῖος "ἐνθουσιάστηκε" μὲ τὴν πρόταση τοῦ φίλου καὶ συμμαθητή του; Αὐτός, ὁ ὁποῖος θὰ ἐξετάσει "ἀντικειμενικὰ" τὴν πρόταση τοῦ φίλου καὶ συμμαθητή του, ἀλλὰ θὰ τὴν κρίνει μὲ βάση τὸ "ἐθνικό" μας συμφέρον; Αὐτός, πού, προκειμένου νὰ προστατεύσει τὰ συμφέροντα τοῦ ἀγρότη, τοῦ ἐργάτη ἢ τοῦ συνταξιούχου, θὰ "στεναχωρήσει" τὸν "Τζίγγερ". Τὸν "Τζίγγερ", ὁ ὁποῖος ἔχει ἀνυπολόγιστη "χασούρα" ἀπὸ τὶς μετοχὲς τῆς Πειραιῶς καὶ στὴν κυριολεξία ψάχνει τρόπο νὰ σωθεῖ.
Ὅμως, δὲν εἶναι μόνον τὰ δύο μεγάλα κόμματα, τὰ ὁποῖα μᾶς "ἀποκαλύπτουν" τὶς προθέσεις τῶν ἰσχυρῶν. Ὑπάρχουν κι ἄλλοι "δεῖκτες" τοῦ νεοταξισμοῦ στὴν Ἑλλάδα. Τὴν πρόταση-Σάλλα ὑποστηρίζει καὶ ὁ γνωστὸς ὑπάλληλος τοῦ Μητσοτάκη ὁ διαβόητος ψευδοπατριώτης Καρατζαφέρης. Ὁ βασιλικὸς δημοκράτης. Ἄρα τὴν ὑποστηρίζει καὶ ὁ Μητσοτάκης καὶ ἡ κόρη του. Ἂν τώρα ὁ ἀναγνώστης νομίζει ὅτι ὡς ἄτομο ὁ ἴδιος ἔχει κοινὰ συμφέροντα μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς πλούσιους δωσίλογους τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, τότε μπορεῖ νὰ εἶναι σίγουρος ὅτι συμφέρει καὶ τὸν ἑλληνικὸ αὐτὴ ἡ ἐξαγορά.
Ἔστω ὅμως κι ἔτσι. Νὰ ἐξετάσουμε αὐτὴν τὴν πρόταση. Ὡραία. Μᾶς προτείνει ὁ "μεγιστάνας" Σάλλας ν' ἀγοράσει μὲ 700 ἑκατομμύρια —"μετρητὰ" μάλιστα— τὰ κομμάτια τῶν "φιλέτων" ποὺ στοχεύει. Μπορεῖ ν' ἀποδείξει τὸ "πόθεν ἔσχες" αὐτῶν τῶν χρημάτων; Μπορεῖ νὰ μᾶς δείξει ἡ τράπεζά του ἀπὸ ποιοὺς γεμάτους δικούς της λογαριασμοὺς θὰ γίνει ἡ ἐκταμίευση; Μήπως ἐπιχειρεῖ ν' ἀγοράσει κρατικὴ περιουσία μὲ τὰ ἴδια τὰ χρήματα τῆς κρατικῆς ἐπιχορήγησης, τὰ ὁποία πῆρε ἀπὸ τὸ πακέτο γιὰ τὴ στήριξη τῶν τραπεζῶν; Ὡς ὑποψήφιος ἀγοραστὴς κρατικῆς περιουσίας, ἀντέχει ἕναν ἔλεγχο ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδας ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποῦ δίνει γιὰ τὴν τράπεζά του; Ἁπλὰ πράγματα. Δὲν πρέπει νὰ περιμένουμε τὰ ἀποτελέσματα τοῦ "στρὲς τέστ" πρὶν ἀξιολογήσουμε τὴν πρότασή του;
Αὐτά, τὰ ὁποία λέμε, δὲν εἶναι πρωτοφανῆ. Ἀκόμα κι ἂν δὲν ὑπῆρχε ὑπὸ ἐξέλιξη "στρὲς τέστ" γιὰ τὶς τράπεζες, θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ κάνουμε γιὰ τὴν Τράπεζα Πειραιῶς. Ὁ τελευταῖος ἰδιώτης, ὁ ὁποῖος πουλάει ἕνα σημαντικὸ περιουσιακό του στοιχεῖο, ζητάει νὰ ἐλέγξει τὴν "ποιότητα" τοῦ κάθε ὑποψήφιου ἀγοραστῆ. Ἕνα αὐτοκίνητο πουλᾶς καὶ ρωτᾶς δεξιὰ κι ἀριστερὰ γιὰ τὸν ὑποψήφιο ἀγοραστή. Τὸ ἑλληνικὸ κράτος γιατί δὲν ἐλέγχει τὴν Τράπεζα Πειραιῶς; Ἀφοῦ ὁ Σάλλας τόλμησε ν' ἀνοίξει τὸν "διάλογο" μὲ αὐτό, ἂς τὸν ἐλέγξουν. Νὰ δοῦμε τί ἀκριβῶς συμβαίνει στὴν Πειραιῶς. Ἔχει "ἅπλα" —ὅπως μᾶς δείχνει— ἢ ὄχι; Ἐμᾶς δὲν μᾶς φαίνεται καὶ πολὺ εὔρωστη. Ἄποψή μας εἶναι πὼς οὔτε τὶς πινακίδες τους δὲν μποροῦν νὰ φωτίσουν ἐκεῖ στὴν Πειραιῶς. Ποιὸς ὅμως θὰ ἐλέγξει ποιόν, ὅταν ὅλοι τους εἶναι ὁμοτράπεζοί της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ καὶ ὁμογάλακτοί της Goldman Sachs;
Ἄρα; Ἄρα ποιὸς μπορεῖ νὰ εἶναι σίγουρος ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ χρήματα δὲν κρύβονται κάποιες πολυεθνικὲς ἁλυσίδες τροφίμων, οἱ ὁποῖες θέλουν νὰ βάλουν σὲ "ἀγρανάπαυση" ὅλη τὴν ἑλληνικὴ ἀγροτικὴ γῆ, προκειμένου νὰ θησαυρίζουν μὲ τὰ σκουπίδια ποῦ θὰ τρῶνε στὸ μέλλον οἱ Ἕλληνες; Μέσα σὲ ἐλάχιστο χρόνο μποροῦν νὰ βγάλουν αὐτὰ τὰ χρήματα, μὲ τὴν κερδοσκοπία ποὺ θὰ μποροῦν νὰ ἀσκήσουν εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ χωρὶς τὸ ἐμπόδιο τῶν ἀγροτῶν.
Ὑπάρχουν ὅμως καὶ χειρότερα. Καθημερινὰ γίνονται μάχες γιὰ τὴ διείσδυση τῶν μεταλλαγμένων προϊόντων στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά. Ὁ ἴδιος ὁ Μπαρόζο κατηγορεῖται ὅτι ἐμπλέκεται σὲ τέτοιες ὑποθέσεις. Ὁ ἴδιος ὁ Μπαρόζο κατηγορεῖται ὅτι προσπαθεῖ νὰ "σπάσει" τὴν κοινὴ εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ ἀπέναντι στὰ μεταλλαγμένα, μετακινώντας τὴ στὴ σφαίρα τῶν ἐθνικῶν ἐπιλογῶν. Τώρα, ποὺ δὲν τοὺς συμφέρει νὰ εἶναι κοινὴ εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση τὰ μεταλλαγμένα, προσπαθοῦν οἱ πονηροὶ νὰ τὴ μετατρέψουν σὲ ἁπλὴ ἐθνικὴ ὑπόθεση. Ποιὸς μπορεῖ νὰ εἶναι σίγουρος ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ χρήματα δὲν κρύβεται ἡ Monsando, ἡ ὁποία μὲ ἐκβιασμοὺς θὰ βρεῖ μία μεγάλη μάζα ἀγροτῶν νὰ πιέζει, προκειμένου αὐτοὶ νὰ καλλιεργοῦν τὰ μεταλλαγμένα προϊόντα της; Μέσα σὲ ἐλάχιστο χρόνο μποροῦν νὰ βγάλουν αὐτὰ τὰ χρήματα, ἐφόσον ἀνοίξουν —μέσω τῆς Ἑλλάδας— μία "τρύπα" στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορά.
Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ βρίσκονται ἀπὸ κοινοῦ ὅλοι αὐτοὶ πίσω ἀπὸ τὸν Σάλλα; Ἔτσι κι ἀλλιῶς συνεργάζονται μεταξύ τους σὲ ἄπειρα ἄλλα θέματα καὶ μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν Ἑλλήνων ἀγροτῶν καὶ τῆς ἑλληνικὴ ἀγροτικῆς γὴς μποροῦν νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Μποροῦν μὲ 300 ἑκατομμύρια νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα σὲ ἕνα φέουδο καὶ τοὺς Ἕλληνες ἀγρότες σὲ δουλοπάροικους, οἱ ὁποῖοι θὰ πληρώνονται μὲ ποσοστὰ ἀπὸ τὴν παραγωγή τους. Ἀπὸ τὴν παραγωγὴ μίας γής, ἡ ὁποία θὰ ἀνήκει στοὺς φεουδάρχες τῆς Τράπεζας. Ἀπὸ τὴν παραγωγή, ἡ ὁποία θὰ γίνεται μὲ μεταλλαγμένους σπόρους, ποὺ θὰ ἀνήκουν στοὺς "ἐπενδυτὲς" τῆς Τράπεζας.
Ὅμως, ταυτόχρονα πρέπει νὰ σκεφτοῦμε καὶ ἕνα ἄλλο πολὺ σημαντικὸ δεδομένο. Ἐκτός της ἀστικῆς περιουσίας τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς ἐπικράτειας μοιράζεται ἀνάμεσα σὲ δύο "μεγαλοϊδιοκτῆτες" …Τὸν δημόσιο καὶ τὸν ἀγροτικὸ κόσμο. Ὁ ἀγροτικὸς κόσμος εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος "παρακολουθεῖ" τί συμβαίνει σ' αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο ἰδιοκτησίας. Οἱ ἀγρότες εἶναι τὰ πραγματικὰ "μάτια" καὶ "αὐτιὰ" τοῦ λαοῦ, τὰ ὁποία προστατεύουν τὴ δημόσια περιουσία καὶ ὄχι οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες. Οἱ ἀγρότες εἶναι μέρα καὶ νύκτα δίπλα σ' αὐτὴν τὴν περιουσία.
Ὅταν οἱ ξένοι μνηστῆρες αὐτῆς τῆς δημόσιας περιουσίας μποροῦν μὲ 300 ἑκατομμύρια νὰ ἐλέγχουν καὶ νὰ ἐκβιάζουν τοὺς ἄπειρους Ἕλληνες ἀγρότες, εὐνόητο εἶναι ὅτι μὲ πολὺ λιγότερα θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ ἐλέγξουν τὴν ἄπειρη περιουσία τοῦ Δημοσίου. Τὴν περιουσία, ποὺ θέλουν νὰ λεηλατήσουν. Κατάλαβε ὁ ἀναγνώστης πῶς κλείνουν οἱ κύκλοι; Ὁ ἴδιος ὁ Παπακωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος "ἐνθουσιάστηκε" μὲ τὴν προσφορὰ τῶν ἰδιωτῶν γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας, εἶναι ὁ ἴδιος, ποὺ θέλει νὰ βάλει τὴν ΚΕΔ στὸ χρηματιστήριο. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ παραδώσει σὲ ξένους τὸ σύνολο τῆς χώρας στὴν κυριολεξία γιὰ λίγα "ψίχουλα". Ἄρα, θὰ τοὺς ἦταν χρήσιμο νὰ ἀπειλοῦν καὶ νὰ ἐκβιάζουν αὐτούς, οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦσαν ν' ἀντιδράσουν, γιατί θὰ γνώριζαν ἀπὸ πρῶτο χέρι τί συμβαίνει μὲ τὴ δημόσια περιουσία. Θὰ ἀντιδροῦσε ὁ ἀγρότης τῶν πολύτιμων γιὰ τὸν ἴδιο 30 στρεμμάτων, ὅταν θὰ ἔβλεπε ξαφνικὰ ὡς γείτονά του ἰδιοκτήτη κάποιον Fritz μὲ χιλιάδες στρέμματα ἑλληνικῆς γής.
Οἱ ἀγρότες σήμερα εἶναι ἡ τελευταία γραμμὴ ἄμυνας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ τελευταία μερίδα κεφαλαιοκρατίας. Δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι κεφαλαιοκράτες στὴ χώρα, γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ συμφέροντά της καὶ νὰ δημιουργήσουν νέα. Οἱ βιομήχανοι καὶ οἱ βιοτέχνες πρὸ πολλοῦ ἔχουν πάψει νὰ ὑπάρχουν. Μόνον τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ ἀπομένει γιὰ ν' ἀντισταθεῖ, ἀλλὰ κι αὐτὸ εἶναι ἐξουθενωμένο ἀπὸ τὴ σημερινὴ οἰκονομικὴ κρίση. Οἱ ἐργάτες εἶναι πολὺ ἄνεργοι καὶ ἄρα πολὺ ἀδύναμοι ν' ἀντέξουν στὴν παραμικρὴ πίεση. Μόνον οἱ ἀγρότες ἀπομένουν. Ἄν, μέσω τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας, ἀποκτήσουν οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι καὶ ἔμποροι τὴ δυνατότητα νὰ τοὺς ἐκβιάζουν καὶ νὰ τοὺς ἀπειλοῦν μὲ "θάνατο", ἁπλά …"τελειώσαμε". Οὔτε στὸ βασικὸ ἐπίπεδο δὲν θὰ μποροῦμε ν' ἀντισταθοῦμε. Στὸ ἐπίπεδό του …"πάρε κότα …δῶσε ντομάτα καὶ πάρε πατάτα …ἐξέτασε τὸ ἄρρωστο παιδί" …"ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ".


Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ... πλησιάζει.

Οἱ πολίτες μποροῦν καὶ πρέπει ν' ἀντιδράσουν. Πρέπει νὰ σταματήσουν τὶς μεθοδεύσεις τῶν δωσίλογων τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Μποροῦν νὰ τοὺς χαλάσουν τὰ σχέδια. Μποροῦν οἱ καταθέτες τοῦ Τ.Τ. νὰ δημιουργήσουν ἕνα συντονιστικὸ ὄργανο καὶ νὰ ἀπειλήσουν μὲ μαζικὴ ἀπόσυρση τῶν καταθέσεών τους σὲ περίπτωση ποὺ ἡ κυβέρνηση ἀποφασίσει νὰ τὸ ξεπουλήσει στὸν Σάλλα καὶ τὴ συμμορία του. Δικαίωμά τους εἶναι. Δικαίωμά τους εἶναι νὰ διαλέξουν μόνοι τους σὲ ποιὰ ἐμπορικὴ τράπεζα θὰ ἐμπιστευτοῦν τὶς καταθέσεις τοὺς πρὶν τὸ κάνει γιὰ λογαριασμό τους ἡ κυβέρνηση. Ἡ κυβέρνηση τῶν δωσίλογων τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Ἡ κυβέρνηση τῶν κολλητῶν καὶ τῶν συμμαθητῶν τοῦ Κολεγίου.
Τὴν ἴδια δυναμικὴ ἀντίδραση μποροῦν καὶ πρέπει νὰ προβάλουν καὶ οἱ ἀγρότες. Γιατί; Γιατί ἔχουν ὑποθηκευμένες τὶς περιουσίες τους στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα. Στὴν κρατικὴ τράπεζα μὲ τὸν εἰδικὸ χαρακτήρα. Πόσο εἰδικὸ χαρακτήρα; Ἀρκεῖ νὰ σκεφτεῖ κάποιος ὅτι οἱ "ὑποθῆκες" τῶν ἀγροτικῶν περιουσιῶν μπαίνουν στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα, χωρὶς νὰ "προσημειώνονται" μὲ τὸν πάγιο τρόπο. Μπαίνουν, ἁπλὰ γιὰ νὰ μπορεῖ ἡ τράπεζα νὰ λειτουργεῖ μὲ τοὺς πάγιους τραπεζικοὺς ὅρους —ὥστε νὰ ἀκολουθεῖ τὸ τραπεζικὸ "λειτουργικὸ"— καὶ νὰ ἐλέγχεται στὴ λειτουργία της. Στὴν πραγματικότητα ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα δὲν εἶναι τράπεζα. Εἶναι μία κρατικὴ ὑπηρεσία, ἡ ὁποία ἁπλὰ ὀνομάζεται "τράπεζα", γιατί μπαίνει στὸ χρηματοοικονομικὸ παιχνίδι τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς.
Ἡ "τράπεζα" αὐτὴ ἐκ τῶν δεδομένων δὲν μπορεῖ νὰ ἐξαγοραστεῖ ἀπὸ μία κοινὴ ἰδιωτικὴ ἐμπορικὴ τράπεζα. Γιατί; Γιατί, ἐξαιτίας τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἐθνικοῦ της ρόλου, τὰ ἐνεργητικά της εἶναι "πλασματικά". Γιατί δὲν μπορεῖ νὰ μετακινήσει τὰ "περιουσιακά" της στοιχεῖα. Σὲ μία τέτοια περίπτωση οἱ συναλλασσόμενοι μαζί της μποροῦν νὰ "προσβάλουν" ὅ,τι εἶχε προηγουμένως συμφωνηθεῖ μεταξύ τους. Μποροῦν οἱ ἀγρότες, γιὰ παράδειγμα, νὰ προσβάλουν μαζικὰ τὴ νομιμότητα καὶ τὴν ἐγκυρότητα τῶν "ὑποθηκῶν" τους. Γιατί; Γιατί οἱ "ὑποθῆκες" τοὺς ἦταν ἕνα "παιχνίδι", τὸ ὁποῖο ἔπαιζαν μὲ τὸ κράτος, γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα.
Οἱ ὑποθῆκες τῶν ἀγροτῶν δὲν ἦταν ὑποθῆκες, οἱ ὁποῖες εἶχαν μπεῖ σὲ ἐμπορικὲς τράπεζες καὶ οἱ ὁποῖες στὴ συνέχεια μετακινήθηκαν μὲ τὸν τρόπο ποὺ προβλέπεται σὲ ἄλλες ἐμπορικὲς τράπεζες. Οἱ ἀγρότες δὲν πῆγαν μόνοι τους σὲ καμία ἐμπορικὴ τράπεζα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κανεὶς νὰ τοὺς "σπρώξει" σ' αὐτές. Οἱ ὑποθῆκες τοὺς ἦταν "ὑποθῆκες" ἀπέναντι σὲ ἕνα κράτος, τὸ ὁποῖο στὶς δυσκολίες τῶν ἀγροτῶν ὄχι μόνον δὲν διεκδικοῦσε τὶς περιουσίες τους, ἀλλὰ ἀντίθετα ἦταν ὑποχρεωμένο νὰ τοὺς καταβάλει καὶ ἀποζημιώσεις γιὰ τὶς ζημιές τους. Ἀπέναντι σ' αὐτὸ τὸ κράτος ἔβαζαν οἱ ἀγρότες "ὑποθῆκες" τὴ γῆ τους. Σὲ ἕνα κράτος, τὸ ὁποῖο τὸ ἐμπιστεύονταν καὶ δὲν τὸ φοβοῦνταν, ἐφόσον ὄχι ἁπλὰ δὲν ἐκδήλωνε κερδοσκοπικὲς τάσεις ἐναντίον τους, ἀλλὰ ἀντίθετα τοὺς βοηθοῦσε στὴν ἀνάγκη.
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ λοιπὸν ποὺ ἡ "ὑποθήκη" εἶναι κάτι, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ "προϊὸν" ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν ἐμπλεκομένων, δὲν μπορεῖ νὰ παραβλεφθεῖ ἡ ἠθική της. Ὡς ἐκ τούτου δὲν "μεταβιβάζεται". Ἡ "μεταβίβασή" της δὲν εἶναι οὔτε νόμιμη οὔτε ἠθική. Ἡ λογικὴ εἶναι ἁπλή. Εἶναι σὰν νὰ χρωστᾶς σὲ κάποιον ἕνα ποσὸν καὶ νὰ τοῦ δίνεις τὸ δικαίωμα νὰ φιλοξενηθεῖ δωρεὰν στὸ σπίτι σου, ὅταν θὰ περάσει ἀπὸ τὴν πόλη σου. Στὸ σπίτι ὅπου κατοικεῖς ἐσὺ ὁ ἴδιος καὶ βέβαια καὶ ἡ γυναίκα σου καὶ τὰ παιδιά σου. Μπορεῖ αὐτὸς νὰ "πουλήσει" σὲ κάποιον τρίτο ἕνα δικαίωμα, τὸ ὁποῖο στηρίζεται κατ’ ἀρχὴν στὴν ἐμπιστοσύνη; Ἂν αὐτός, γιὰ παράδειγμα, "χρωστάει" σὲ κάποιον ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι καταδικασμένος γιὰ βιασμοὺς ἢ δολοφονίες ἢ εἶναι παιδεραστής, εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ τὸν φιλοξενήσεις, ἐπειδὴ αὐτός, στὸν ὁποῖο χρωστοῦσες, τοῦ "πούλησε" τὸ δικαίωμα ποῦ τοῦ ἔδωσες; Ὄχι βέβαια. Τὸ δικαίωμα ἰσχύει μόνον γι' αὐτόν. Εἶναι προσωπικὸ δικαίωμα. Ἰσχύει μόνον γιὰ ὅσο διάστημα ἐμπλέκονται οἱ βασικοὶ "συμβαλλόμενοι". Ἕνα τέτοιο δικαίωμα δὲν μεταβιβάζεται, δὲν πωλεῖται καὶ οὔτε ἐνοικιάζεται. Ἂν ἀλλάξουν οἱ συμβαλλόμενοι, ἁπλὰ δὲν ἰσχύει.
Αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τοὺς ἀγρότες καὶ τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα. Ὁ ἀγρότες παραχώρησαν στὸ κράτος ἕνα δικαίωμα πάνω στὴν περιουσία τους. Ἂν τὸ κράτος ἐγκαταλείψει τὴν τράπεζα, ποὺ διαχειρίζεται αὐτὸ τὸ "δικαίωμα", οἱ "ὑποθῆκες" τους δὲν ἔχουν καμία νομικὴ ἀξία. Μποροῦν νὰ "προσβληθοῦν" μαζικὰ ἀπὸ τοὺς ἀγρότες καὶ ὁ καθένας νὰ πάρει τὸν δρόμο του. Οἱ "ὑποθῆκες", δηλαδή, μποροῦν νὰ πᾶνε σὲ ἕνα "χαρτοφυλάκιο" τοῦ δημοσίου —ὅπως αὐτὰ ποὺ ἰσχύουν μὲ τὶς ρυθμίσεις ἰδιωτικῶν χρεῶν μὲ τὴν ἐγγύηση τοῦ δημοσίου—, χωρὶς ὅμως νὰ ἰσχύουν γιὰ τοὺς ἀγρότες οἱ συνέπειες ποὺ συνήθως ἀκολουθοῦν. Τὸ κράτος θὰ πληρώσει τὶς "ἐγγυήσεις" στὴν νέα ἰδιοκτησία τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας καὶ οἱ ἀγρότες θὰ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ κράτος, ὅπως αὐτὸ συνέβαινε καὶ στὴ ἐποχὴ τῆς κρατικῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας.
Ἂν τὸ κράτος νομίζει ὅτι μπορεῖ ν' ἀντέξει αὐτὸ τὸ κόστος, μπορεῖ νὰ προχωρήσει στὴν ἰδιωτικοποίηση τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας. Ἂν τὸ κράτος νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ πάρει πάνω του μόνο τὰ "κόστη" τῆς τράπεζας καὶ κανένα ἀπὸ τὰ κέρδη της, μπορεῖ νὰ τὸ κάνει. Μὲ τοὺς ἀγρότες ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ "παίζει", γιατί θὰ χάσει. Μποροῦν οἱ ἀγρότες νὰ ἀπειλήσουν τοὺς πάντες, γιατί ἔχουν τὸ δίκιο μὲ τὸ μέρος τους. Τὶς "ὑποθῆκες" τὶς ἔβαζαν στὸ κράτος καὶ ὄχι στοὺς κολλητούς του Σόρος καὶ τοῦ Στρὸς Καν.


Τὸ παιχνίδι τῶν Τραπεζῶν ...εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἡ μεγάλη συνωμοσία.

Αὐτό, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ γνωρίζει ὁ ἀναγνώστης, εἶναι ὅτι μπλέξαμε ὡς λαὸς μὲ τὶς ἰδιωτικὲς τράπεζες καὶ δὲν θὰ ξεμπλέξουμε εὔκολα. Οἱ τράπεζες αὐτὲς συνωμοτοῦν εἰς βάρος τοῦ λαοῦ καὶ ἔχουν ἐξαγορασμένους τοὺς πάντες. Αὐτὲς οἱ τράπεζες ἔχουν πολὺ συγκεκριμένους λόγους νὰ συνωμοτήσουν εἰς βάρος τῶν δημόσιων τραπεζικῶν ἱδρυμάτων. Εἶναι βέβαιον, δηλαδή, ὅτι δὲν θὰ σωθοῦν εὔκολα οὔτε τὸ Τ.Τ. οὔτε ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα. Γιατί; Γιατί ἡ ὕπαρξή τους καὶ μόνον ἀπειλεῖ τὴν ἐπιβίωση τῶν ἰδιωτικῶν τραπεζῶν.
Αὐτό, γιὰ νὰ τὸ καταλάβει κάποιος, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει τὰ δεδομένα τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος. Ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ δεδομένα; Οἱ τράπεζες σήμερα ἐπιβιώνουν στὴν κυριολεξία μὲ κρατικὰ χρήματα. Γιὰ ὅσο διάστημα τοὺς δίνονται αὐτὰ τὰ χρήματα, αὐτὲς ὄχι μόνον θὰ ἐπιβιώνουν, ἀλλὰ θὰ δίνουν καὶ "μπόνους" στὰ στελέχη τους. Ποιὰ εἶναι ὅμως ἡ βασικὴ προϋπόθεση, γιὰ νὰ ρέουν αὐτὰ τὰ κρατικὰ χρήματα στὰ ταμεῖα τους; Τὸ "ἄλλοθι", ποὺ ἔχει ἡ ἐξουσία, γιὰ νὰ τοὺς δίνει χρήματα, εἶναι ἡ προστασία τῶν καταθέσεων τῶν πολιτῶν. Ὑποτίθεται, γιὰ νὰ μὴν καταρρεύσουν οἱ τράπεζες καὶ παρασύρουν στὴν καταστροφὴ τοὺς πολίτες καταθέτες τους, παίρνουν κρατικὰ χρήματα. Ἄρα; Ἄρα, γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ παίρνουν χρήματα, θὰ πρέπει νὰ συνεχίσουν νὰ ἔχουν καταθέτες. Θὰ πρέπει νὰ συνεχίσουν νὰ διατηροῦν ὑπὸ τὴν ὁμηρία τοὺς τοὺς πολίτες.
Ἡ ὕπαρξη καὶ μόνον κρατικῶν τραπεζῶν τοὺς ἀπειλεῖ μὲ ἀπόλυτη καταστροφή, γιατί ἁπλούστατα δίνουν ἐπιλογὴ τοὺς "ὁμήρους". Ἂν μετακινηθοῦν οἱ περισσότεροι τῶν καταθετῶν στὶς τράπεζες αὐτές, παύει νὰ ὑπάρχει τὸ δεδομένο, ποὺ δίνει "ἄλλοθι" στὴ διεφθαρμένη ἐξουσία νὰ τοὺς χρηματοδοτεῖ. Ἂν αὐτὴ ἡ "μετακίνηση" τῶν καταθετῶν τοὺς καταστρέψει, τὸ κράτος ἁπλὰ θὰ κληθεῖ νὰ πληρώσει τὸ "ἐγγυημένο" ποσὸ καὶ θὰ "συμμαζέψει" τὰ ἑκατομμύρια τῶν καταθετῶν στὰ κρατικὰ τραπεζικὰ ἱδρύματα. Οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες θὰ κλείσουν μέσα σὲ λίγες ἡμέρες. Ἤδη τὸ κράτος, μὲ τὰ χρήματα ποὺ τοὺς ἔχει δώσει —δῆθεν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν—, στὴν πραγματικότητα ἔχει "ἐξαγοράσει" ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ἰδιωτικῶν καταθέσεων, χωρὶς νὰ ἔχει κάνει τὸ παραμικρὸ γιὰ νὰ τὶς προστατεύσει.
Ὁ ἀναγνώστης ἀρχίζει κι ἀντιλαμβάνεται πόσο θεμελιῶδες εἶναι γιὰ τὶς ἰδιωτικὲς τράπεζες νὰ "σβήσουν" ἀπὸ τὸν χάρτη τῆς οἰκονομίας τὶς δημόσιες τράπεζες. Νὰ τὶς "σβήσουν" μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες. Γι' αὐτὸν τὸν λόγο συνωμοτοῦν μεταξύ τους —σὲ συνεργασία καὶ μὲ τὴ διεφθαρμένη πολιτικὴ ἐξουσία—. Γιὰ ἐμᾶς εἶναι δεδομένο πὼς ἔχουν "ἀποφασίσει" νὰ δώσουν τὰ τραπεζικὰ αὐτὰ ἱδρύματα στὴν Πειραιῶς τῶν Βαρδινογιάννηδων. Γιατί; Γιατί ὁ μόνος, ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς σταματήσει, εἶναι ὁ Λάτσης καὶ αὐτὸς δὲν θὰ τὸ κάνει. Γιατί; Γιατί ὁ Λάτσης πῆρε τὰ ΕΛΠΕ ὡς δῶρο καὶ ἀκόμα φωνάζουν γι' αὐτὸ οἱ Βαρδινογιάννηδες. Οἱ Βαρδινογιάννηδες θεωροῦν ὅτι τὸ κράτος τοὺς "χρωστάει" δῶρο καὶ τώρα εἶναι ἡ εὐκαιρία νὰ τοὺς τὸ δώσει.
Γι' αὐτὸν τὸν λόγο ἔχουν ἀπὸ καιρὸ στήσει ἕναν "βρόχο" γύρω ἀπὸ τὰ μελλοντικά τους θύματα. Ἕναν "βρόχο" προσώπων, τὰ ὁποία συνδέονται εἴτε προσωπικὰ μὲ τοὺς ἴδιους τους Βαρδινογιάννηδες εἴτε μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις τους. Ποιὸς ἦταν ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Τ.Τ.; Ὁ Φιλιππίδης, ὁ ὁποῖος κατὰ "σύμπτωση" ἦταν ὁ διορισμένος ἀπὸ τοὺς Βαρδινογιάννηδες πρόεδρος τοῦ Παναθηναϊκοῦ. Ποιὸς εἶναι ὁ νῦν Πρόεδρος τοῦ Τ.Τ.; Ὁ Κλεάνθης Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος ἦταν συμμαθητὴς καὶ γείτονας τοῦ Γιάννη Βαρδινογιάννη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀντιπρόεδρος στὴν Πειραιῶς. Ποιὸς εἶναι σήμερα ὁ πρόεδρος τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας, ὁ ὁποῖος θὰ ἀμυνθεῖ στὴν "ἐπίθεση" τῆς Πειραιῶς; Ὁ Πανταλάκης, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Πειραιῶς τῶν Βαρδινογιάννηδων. Ποιὸς εἶναι σήμερα ὁ Διοικητὴς τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας, ποὺ θὰ κρίνει τὴν Πειραιῶς καὶ θ' ἀποφασίσει γιὰ τὴν τύχη τῶν κρατικῶν τραπεζῶν; Ὁ Προβόπουλος, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ β’ ἀντιπρόεδρος τῆς Πειραιῶς τῶν Βαρδινογιάννηδων.
Κατὰ "σύμπτωση" ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι πρέπει ν' ἀγωνιστοῦν, γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν κρατικὴ περιουσία, ἔχουν κέρδη ἀπὸ τὴν ἐξαγορά της. Εἰδικὰ ἐὰν αὐτὴ ἡ ἐξαγορὰ γίνει ἀπὸ τὴν Πειραιῶς. Γιατί; Γιατί ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἦταν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι μεγαλομέτοχοί της Πειραιῶς. "Ἐγκλωβισμένοι" μεγαλομέτοχοι, ὅπως εἴδαμε πιὸ πάνω. Πόσο "ἐγκλωβισμένοι"; Σὰν τὰ ποντίκια σὲ ἕνα καράβι, ποὺ πῆρε φωτιὰ μεσοπέλαγα. Ὁ Προβόπουλος, γιὰ παράδειγμα, ἔχει στὴν κατοχὴ τοῦ 225.701 μετοχές, τὶς ὁποῖες ἀγόρασε ἀντὶ 4.289.713 € καὶ σήμερα ἀξίζουν 735.785€. Ὁ Πανταλάκης μὲ τὴ σειρὰ τοῦ ἔχει στὴν κατοχὴ τοῦ 296.972 μετοχὲς τὶς ὁποῖες ἀγόρασε ἀντὶ 4.606.689 € καὶ σήμερα ἀξίζουν 968.129€.
Ὑπάρχει λοιπὸν θέμα γιὰ τὸν εἰσαγγελέα ἢ γιὰ τὴν ἐπιτροπὴ κεφαλαιαγορᾶς νὰ διερευνήσει τὴν ὑπόθεση; Γνώριζαν ἢ δὲν γνώριζαν ὅλοι αὐτοὶ τὰ σχέδια τοῦ Σάλλα; Τὰ σχέδια, τὰ ὁποῖα, μόλις ἀνακοινώθηκαν, διπλασίασαν τὶς ἀξίες τῶν μετοχῶν τους; Μία ἀνακοίνωση τοῦ Σάλλα ἀρκοῦσε, γιὰ νὰ μετατρέψει τὰ πεθαμένα καὶ φθίνοντα 735.785€ σὲ ἕνα ὁλοζώντανο καὶ μὲ αὐξητικὲς τάσεις 1.471.570€. Ἀπὸ αὐτὰ καὶ μόνον μπορεῖ κάποιος νὰ καταλάβει πόσο πολὺ "αἰφνιδιάστηκαν" ὅλοι αὐτοὶ ἀπὸ τὴν πρόταση τοῦ Σάλλα. Μιλᾶμε γιὰ πραγματικὸ "αἰφνιδιασμὸ" ἀπὸ κάποιον, μὲ τὸν ὁποῖο μέχρι πρὶν λίγους μῆνες ἔπαιζαν καρπαζιὲς μεταξύ τους καὶ ἔχουν κοινὲς μετοχὲς στὸ ἴδιο "μαγαζί". Δὲν γνώριζε οὔτε ὁ Προβόπουλος οὔτε ὁ Πανταλάκης τί ἀκριβῶς "δῶρο" τοὺς ἑτοίμαζε ὁ Σάλλας.
Μόνον αὐτὰ νὰ σκεφτεῖ ὁ ἀναγνώστης, μπορεῖ νὰ καταλάβει τί ἀκριβῶς σημαίνει ὁ ὅρος "ἀσυμβίβαστα". Μιλᾶμε γιὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ "ἀσυμβίβαστου", ὅταν αὐτός, ὁ ὁποῖος "ἀποφασίζει", ἔχει ἄμεσο κέρδος ἀπὸ τὴν "ἀπόφασή" του. Ὅταν αὐτός, ὁ ὁποῖος καλεῖται νὰ προστατεύσει τὰ κρατικὰ συμφέροντα, ἔχει ἄμεσα προσωπικὰ κέρδη ὅταν τὰ ξεπουλάει. Ὁ Προβόπουλος καὶ ὁ Πανταλάκης ἔχουν "χασούρα" ἀπὸ τὶς μετοχές τους στὴν Πειραιῶς τουλάχιστον 3,5 ἑκατομμύρια ὁ καθένας. "Σκουπίδια" ἔχουν στὰ χέρια τοὺς τώρα καὶ τὸ γνωρίζουν. Γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι εἶναι ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ ἔχουν πολλὲς εὐκαιρίες στὸ μέλλον γιὰ νὰ "ρεφάρουν". Ἡ τελευταία τους εὐκαιρία γιὰ νὰ πιάσουν καλὴ τιμὴ γιὰ τὶς μετοχὲς τοὺς εἶναι ἡ ἐξαγορὰ τοῦ Τ.Τ. καὶ τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας ἀπὸ τὴν Πειραιῶς.
Γιὰ λόγους λοιπὸν προσωπικῶν συμφερόντων θὰ ὑποστηρίξουν τὴν ὀλέθρια γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ ἐξαγορά. Ἐπιπλέον ὅμως εἶναι καὶ τραπεζίτες καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἐξυπηρετήσουν τὸν κλάδο τους. Εἰδικὰ ὁ Προβόπουλος, ὁ ὁποῖος ἔθεσε τὶς ὑπηρεσίες τοῦ ἀνώτατου κρατικοῦ τραπεζικοῦ ὀργάνου στὴ διάθεση τῶν τοκογλύφων συναδέλφων του. Τὸν προδοτικὸ ρόλο τοῦ Προβόπουλου μπορεῖ νὰ τὸν καταλάβει κάποιος, ἂν σκεφτεῖ τὸ πῶς συνδέονται τὰ συμφέροντα τῶν τραπεζῶν μὲ τὸ ΔΝΤ. Ἂν δηλαδὴ καταλάβει τὸ πῶς τὸ ΔΝΤ ἐξυπηρετεῖ τὶς ἰδιωτικὲς τράπεζες, θὰ καταλάβει γιατί ἦταν αὐτές, οἱ ὁποῖες μᾶς "ἔσυραν" στὴν κυριολεξία στὰ "δίκτυά" του. Οἱ τράπεζες μᾶς πῆγαν στὸ "σφαγεῖο" τοῦ ΔΝΤ.
Γιατί ἔγινε αὐτό; Γιατί τὸ ΔΝΤ εἶναι ὁ μηχανισμός, ποὺ θὰ ἀναγκάσει τὸ κράτος νὰ ἐκποιήσει τὴν περιουσία του, γιὰ νὰ ξεπληρώσει τὰ "ἀέρινα" ὁμόλογα, τὰ ὁποία κρατᾶνε στὰ χέρια τοὺς οἱ τοκογλύφοι ποὺ τοῦ δάνεισαν. Τὰ τοκογλυφικὰ ὁμόλογα. Ὅμως, ἀνάμεσα στοὺς τοκογλύφους, ποὺ τοῦ δάνεισαν καὶ αἰσχροκέρδησαν εἰς βάρος του, εἶναι καὶ οἱ ἑλληνικὲς ἰδιωτικὲς τράπεζες. Ἄρα; Ἄρα ἔχουν λόγο νὰ βάλουν τὸ κράτος στὸ "σφαγεῖο", προκειμένου νὰ πληρωθοῦν μαζὶ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους τοκογλύφους. Ἔχουν κοινὰ συμφέροντα οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες μὲ τὴν Goldman Sachs καὶ τὰ ὑπόλοιπα κτήνη τῆς κερδοσκοπίας καὶ ἀντίθετα μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαό.
Ἐπιπλέον, τὸ ΔΝΤ τοὺς ἔχει ὑποσχεθεῖ καὶ ἐπιπλέον δῶρα. Ἂν σκεφτεῖ κάποιος πόση ἀνάγκη ἔχουν οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες τὸ κρατικὸ χρῆμα, θὰ καταλάβει πόσο σημαντικὰ εἶναι αὐτὰ τὰ δῶρα. Ἐξαιτίας τοῦ ΔΝΤ, οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες εἰσέπραξαν ἤδη 30 δὶς καὶ θὰ εἰσπράξουν ἄμεσα κι ἄλλα 10 δίς. Ὄχι μόνον δὲν θὰ ἐπιστρέψουν αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἤδη πάρει ἀπὸ ἕνα κράτος, τὸ ὁποῖο κόβει τὶς συντάξεις τῶν φτωχῶν, ἀλλὰ θὰ πάρουν ἄλλα 10 …σὰν ἀρχή. Ἄρα; Ἄρα, τὶς ἰδιωτικὲς τράπεζες τὶς συνέφερε αὐτό, τὸ ὁποῖο δὲν συνέφερε τὸν λαό. Τὶς συνέφερε τὸ δῶρο, ποὺ τοὺς ἐξασφάλισε ὁ Προβόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀγωνιᾶ νὰ σώσει τὴν προσωπική του περιουσία καὶ τὴν κρατικὴ θεσούλα του.
Συνέφερε τὶς τράπεζες νὰ μποῦμε στὸ ΔΝΤ. Πῶς μπήκαμε στὸ ΔΝΤ; Σ' αὐτὸ μπήκαμε, ἐξαιτίας τῆς ἀδυναμίας δανεισμοῦ τῆς χώρας. Ξαφνικὰ χάσαμε τὴν πιστοληπτικὴ μᾶς ἱκανότητα. Αὐτὸ ἔγινε, γιατί κατὰ μία διαβολικὴ "σύμπτωση" συνέβησαν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Δύο πράγματα, τὰ ὁποῖα συνέβησαν σ' ἐμᾶς καὶ ὄχι στὶς πολὺ χειρότερες ἀπὸ ἐμᾶς Ἰρλανδία ἢ Πορτογαλία. Ἀποδείχθηκε πὼς τὸ δημόσιο ἔλλειμμα ὑπερέβαινε τὸ 10% καὶ ταυτόχρονα τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ἔχασαν τὴν ἀξία τους. Κατὰ "σύμπτωση" γι' αὐτὰ τὰ δύο πράγματα εὐθύνεται ἀποκλειστικὰ ὁ Προβόπουλος.
Στὴν πιὸ κρίσιμη στιγμὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ὁ Προβόπουλος ἔπαθε κρίση εἰλικρίνειας. Αὐτὸς βγῆκε καὶ "ἀποκάλυψε" τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ ἔλλειμμα καὶ ταυτόχρονα, ἐξαιτίας τῆς δικῆς του Τράπεζας, ἐξευτελίστηκαν τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα. Ἡ τράπεζα τοῦ Προβόπουλου ἐπέτρεψε τὰ παιχνίδια μὲ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα μὲ τὸ γνωστὸ πλέον Τ10. Ὁ Προβόπουλος, δηλαδή, ἦταν ὁ μέγας "εὐεργέτης" ὅλων τῶν ἰδιωτικῶν τραπεζῶν, ἐφόσον αὐτὸς τοὺς ἐξασφάλισε τὰ κρατικὰ χρήματα τοῦ ΔΝΤ. Ὁ προδότης Προβόπουλος, ὁ ὁποῖος ἤδη ἔσωσε τὴ θεσούλα του καὶ σήμερα φιλοδοξεῖ νὰ σώσει καὶ τὶς μετοχοῦλες του.
Αὐτὸς εἶναι ὁ τραπεζικὸς κλάδος στὴν Ἑλλάδα. Ἕνας πραγματικὸς ὑπόκοσμος. Οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες μὲ χρήματα τῶν Ἑλλήνων ἔχουν διαλύσει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες ἦταν οἱ "πεμπτοφαλαγγίτες", ποὺ κατέστρεψαν τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὲς χρηματοδοτήθηκαν ἀπὸ τὶς Λέσχες τῶν ἰμπεριαλιστῶν καὶ τοκογλύφων, γιὰ νὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ κατακτήσουν στὴν κυριολεξία τὴ χώρα μας. Ἀπ' ὅπου καὶ νὰ τὶς πιάσεις, θὰ "λερωθεῖς". Οἱ περισσότερες ἔγιναν χωρὶς χρήματα. Ἱδρύθηκαν ἐλέω κράτους καὶ λειτούργησαν μὲ τὰ χρήματα καὶ τὶς περιουσίες, τὶς ὁποῖες ἅρπαξαν παρανόμως ἀπὸ τοὺς πολίτες. Μὲ τζάμπα ἐξαγορὲς πρώην κρατικῶν τραπεζῶν καὶ μὲ δανεικὰ τοκογλύφων ξεκίνησαν τὸ "λειτούργημά" τους. Στὴ συνέχεια ἐγκλημάτησαν εἰς βάρος τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ κράτους, γιὰ νὰ πλουτίσουν οἱ δωσίλογοι-μπατίρια, ποὺ παρίσταναν τοὺς τραπεζίτες.
Ἀφέθηκαν νὰ καταστρέφουν τὸν λαό, γιατί αὐτὸ βόλευε τὶς Λέσχες καὶ τοὺς σημιτοϋπάλληλους τῶν Λεσχῶν. Μὲ τὴν πληρωμένη προπαγάνδα τῶν τραπεζῶν κυβέρνησαν τὴν Ἑλλάδα τόσο οἱ "σαῦρες" τοῦ Κολωνακίου ὅσο καὶ ὁ "μπουγατσᾶς" ἀπὸ τὴ Ραφήνα. Ὅσο πιὸ πολὺ ἔκλεβαν, τόσο πιὸ πολύ τους στήριζαν εἰς βάρος τῆς λογικῆς μας. Ὅσο περισσότερο ἔκλεβαν οἱ τράπεζες, τόσο "καταλληλότεροι" γίνονταν κάποιοι ἄθλιοι. Κανένας δὲν τοὺς ἔλεγχε, γιατί εἶχαν διαβρώσει τὰ πάντα. Ἀκόμα καὶ οἱ δικαστικοὶ ἔπαιρναν τὸ κατιτίς τους. Ἂς ψάξει κάποιος νὰ βρεῖ ποῦ ἔκαναν εὔκολες καὶ μεγάλες καριέρες τὰ παιδιὰ τῶν δικαστικῶν. "Γραμμὴ" ὑπῆρχε σὲ ἐσωτερικὲς ἐγκυκλίους τραπεζῶν νὰ προσλαμβάνονται ἄμεσα καὶ χωρὶς ἀξιολόγηση προσόντων τὰ παιδιὰ τῶν δικαστικῶν.
Αὐτὸς ἦταν ὁ ρόλος τῶν τραπεζῶν. Πλήρωναν ὅλους ὅσους μποροῦσαν νὰ τὶς ἐξυπηρετήσουν στὴν ἀθλιότητά τους καὶ ὅλους ὅσους μποροῦσαν νὰ ἀποχαυνώσουν τὸν ἑλληνικὸ λαό. Αὐτοὶ χρηματοδότησαν τὴν ἰδιωτικὴ τηλεόραση. Αὐτοὶ ἔριξαν τόνους χρημάτων στὴ διαφήμιση, γιὰ νὰ "πανηγυρίζουν" οἱ δημοσιογράφοι γιὰ τὴ "σωτηρία" μας ἀπὸ τὸ ΔΝΤ. Αὐτοὶ ἔκαναν πλύση ἐγκεφάλου στὸν λαό. Χρηματοδότησαν καὶ ἀνέδειξαν ὅ,τι πιὸ ἐλεεινὸ ὑπῆρχε στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, προκειμένου νὰ ἀλλάξουν τὰ πρότυπά της καὶ τὸν προσανατολισμό της. Γιατί; Γιὰ νὰ τὴ λεηλατήσουν πιὸ εὔκολα. Γιὰ νὰ μὴν ἀντιστέκεται. Ἔκαναν πρότυπο "ἐπιτυχίας" —καὶ βέβαια πλούσιο— τὸ κάθε τεμπελόσκυλο τῆς ἐπικράτειας, γιὰ νὰ ἐμφανίζεται σὰν βλάκας καὶ κορόιδο ὁ ἐργαζόμενος πολίτης.
Οἱ τράπεζες ἔβαλαν στὰ σπίτια μας τὸν κοινωνικὸ βόθρο. Πῆραν ἕναν τηλεοπτικὸ "σωλήνα" βόθρου καὶ μὲ "στόμιο" τὴν τηλεόραση τοῦ κάθε σπιτιοῦ πλημμύρισαν τὰ σπίτια τῶν Ἑλλήνων μὲ ἀνώμαλους ἀνθρώπους, τοὺς ὁποίους λίγα χρόνια πρὶν δὲν θὰ τοὺς ἀνεχόμασταν νὰ περνᾶνε ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια μας. Ἀπὸ τὸν πρῶτο διδάξαντα τῆς "νέας" ἑλληνικῆς ζωῆς τὸν Κωστόπουλο μέχρι τὴ σημερινὴ Τζούλια οἱ πάντες ἔγιναν "φίρμες" μὲ κάποια τραπεζικὴ χορηγία. Ὁ Κωστόπουλος, μέσω τραπεζῶν, εἶχε μπεῖ στὸ χρηματιστήριο μὲ κεφάλαιο ἕνα τραπέζι καὶ μία καρέκλα. Ἡ Τζούλια κατὰ "σύμπτωση" ἔκανε "πορνοσουξὲ" στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια τῶν τραπεζιτῶν, ὅταν μπαίναμε στὸ ΔΝΤ. Ἔτσι φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ βλέπουμε κοινὲς πορνοστὰρ νὰ γίνονται celebrities, ποὺ ὑπογράφουν αὐτόγραφα.
Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀπὸ τὶς τράπεζες. Χρηματοδοτήθηκαν ἀπὸ τὶς τράπεζες. Γιατί; Γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὸν πολίτη στὴν ὑπερκατανάλωση ποὺ τοὺς συνέφερε, ἐφόσον χρηματοδοτοῦσαν τοὺς ἐμπόρους. Αὐτὲς στὴν πραγματικότητα κατέστρεψαν τὴν ἑλληνικὴ παραγωγή, χρηματοδοτώντας τὸ ἐμπόριο, ποὺ ὁδήγησε στὰ καρτὲλ τῶν πολυεθνικῶν. Μὲ μία μικρὴ ἔρευνα εὔκολα μπορεῖ κάποιος νὰ τὶς κατηγορήσει γιὰ ἐθνικὴ προδοσία.
Ὅμως, τὰ ἐγκλήματά τους ἐναντίον τῆς κοινωνίας δὲν σταμάτησαν ἐκεῖ. Προκειμένου νὰ "γυρνᾶνε" τὰ χρήματά τους καὶ νὰ καταγράφουν ὑπερμεγέθη κέρδη, ποὺ ὁδηγοῦσαν στὰ "χρυσὰ" μπόνους τῶν στελεχῶν τους, ἔκαναν ἐγκλήματα. Χρηματοδοτοῦσαν διεφθαρμένες κυβερνήσεις, βάζοντας τὲς νὰ σπαταλοῦν χρήματα. Γιατί; Γιὰ νὰ χρηματοδοτοῦν δημόσια ἔργα, τὰ ὁποῖα τὰ ἔπαιρναν οἱ "κολλητοὶ" καὶ μεγαλοπελάτες τους. Γιὰ νὰ χρηματοδοτοῦν ὑπερκοστολογημένες προμήθειες ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς προμηθευτὲς καὶ τὶς ἑταιρεῖες τῶν ἰμπεριαλιστῶν. Οἱ ἴδιες αὐτὲς τράπεζες ὁδηγοῦσαν στὸν ὑπεραδανεισμὸ τοῦ κράτους, ἀγοράζοντας μὲ τοκογλυφικοὺς ὅρους τὰ ὁμόλογά του. Αὐτές, γιὰ "ἐπενδυτικοὺς' λόγους, ὁδήγησαν τὸ κράτος στὴ σπατάλη καὶ τὸ ἔφεραν στὸ χεῖλος τῆς χρεοκοπίας.
Αὐτὲς βρίσκονται πίσω ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κοινωνικὰ ἐγκλήματα τῆς μεταπολίτευσης. Αὐτὲς κατέστρεψαν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, "παίζοντας" μὲ τὰ ἀποθεματικά τους, γιὰ νὰ παίρνουν προμήθειες. Αὐτὲς εἰσέπρατταν ὑπερκέρδη, βάζοντας τὰ στὰ "τοξικὰ" περιβάλλοντα. Ὅσο πιὸ "τοξικὸ" τὸ περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερες οἱ προμήθειες τῶν τραπεζῶν. Αὐτὲς οἱ ἴδιες κατέστρεψαν καὶ τὸ κρατικὸ σύστημα ὑγείας. Αὐτὲς χρηματοδοτοῦσαν τὴ διαφθορὰ τῶν νοσοκομείων, γιὰ νὰ ἐνισχύονται τὰ ἰδιωτικὰ νοσοκομεῖα τῶν μεγαλοπελατῶν καὶ συνεταίρων τους. Οἱ τράπεζες χρηματοδοτοῦσαν τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, γιὰ νὰ διαφθείρουν τὸ προσωπικὸ τῶν κρατικῶν νοσοκομείων, προκειμένου νὰ αὐξάνονται οἱ ἀξίες στὰ δικά τους νοσοκομεῖα.
Οἱ ἴδιες αὐτὲς τράπεζες κατέστρεψαν καὶ τοὺς πολίτες ὡς ἄτομα. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς διοικητές τους θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι φυλακή, ἐφόσον κατέστρεψαν ἄπειρους συμπολίτες μας μὲ τὰ "πανωτόκια", τὰ "μικρὰ" γράμματα καὶ τὶς ψευδεῖς διαφημίσεις. Τὶς διαφημίσεις τῶν "τζάμπα" δανείων. Τὶς διαφημίσεις τῶν τεχνητῶν αὐξήσεων τῶν μισθῶν. Οἱ ἴδιες αὐτὲς τράπεζες σχεδίασαν καὶ ἔθεσαν σὲ ἐφαρμογὴ τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα, ποὺ ἔχει ποτὲ πραγματοποιηθεῖ εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. Τὸ ἔγκλημα τοῦ χρηματιστηρίου. Αὐτὲς οἱ τράπεζες ἦταν, οἱ ὁποῖες "δημιούργησαν" μὲ τὰ χρήματά του κόσμου τὴ μεγάλη "φούσκα" ποὺ τὸν κατέστρεψε. Αὐτὲς ἔβαλαν τὸ "τυράκι" τοῦ χρηματιστηρίου, γιὰ νὰ παρασύρουν τοὺς πολίτες στὴν παγίδα τους. 30 τρὶς δραχμὲς ἔχασαν οἱ πολίτες στὸ χρηματιστήριο καὶ οὔτε μία δραχμὴ ὅλες οἱ τράπεζες μαζί. Οἱ τράπεζες, ποὺ ἔβαλαν τὸν Σημίτη νὰ πεῖ στοὺς πολίτες …"Ἂς προσεχαν".
Τώρα, ποὺ οἱ ἐποχὲς τῶν παχιῶν ἀγελάδων πέρασαν καὶ τὰ ἰδιωτικὰ χρήματα στέρεψαν, δὲν θὰ ἀπαλλαγοῦμε τόσο εὔκολα ἀπὸ αὐτές. Οἱ τράπεζες θεωροῦν "καθῆκον" μας νὰ τὶς "ταίζουμε" μὲ κρατικὸ χρῆμα. Θεωροῦν τὸν ἑαυτὸ τοὺς κάτι σὰν "λειτουργό" της οἰκονομίας, τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ τὸν προστατεύουμε ὅσο κι ἂν κοστίζει …καὶ πραγματικὰ κοστίζει ἀκριβά. Ἀρκεῖ νὰ σκεφτεῖ κάποιος ὅτι στὴν ἐποχὴ τῆς μεγάλης κρίσης καὶ τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων τῶν φτωχῶν οἱ τράπεζες ἔχουν καταφέρει νὰ εἰσπράξουν ἀπὸ τὸ κράτος πάνω ἀπὸ τριάντα δὶς εὐρὼ καὶ περιμένουν κι ἄλλα ἀπὸ τὰ χρήματα τοῦ ΔΝΤ. Χρήματα γιὰ τὸν συνταξιοῦχο δὲν ὑπάρχουν, ἀλλὰ γιὰ τὶς τράπεζες ὑπάρχουν ἄφθονα. Τόσο ἄφθονα, ποὺ καὶ μπόνους ἐξακολουθοῦν νὰ μοιράζονται μεταξὺ τῶν στελεχῶν τους.
Πῶς ὅμως καταφέρνουν ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα ἀκόμα καὶ στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀπόλυτης ἀνέχειας; Μέσω τοῦ ἐκβιασμοῦ. Στὴν κυριολεξία ἐκβιάζουν τὴν κοινωνία, γιὰ νὰ τοὺς στηρίξει, διατηρώντας ὑπὸ τὴν "ὁμηρία" τοὺς τὰ ἑκατομμύρια τῶν καταθετῶν τους. Ἐκβιάζουν τὴ δική τους ἐξουσία, προκειμένου νὰ ἐκμεταλλεύονται τὴν "ὁμηρία". Εὔκολο εἶναι νὰ ἐκβιάζουν τὴν ἐξουσία, ἂν σκεφτεῖ κάποιος ὅτι πάνω ἀπὸ ἑκατὸ ἑκατομμύρια εὐρὼ χρωστάει τὸ κάθε μεγάλο κόμμα στὶς τράπεζες. Πῶς βρέθηκε ἕνα κόμμα νὰ χρωστάει τέτοια ποσὰ καὶ γιατί; …Ἕνας μηχανισμός, χωρὶς καν νὰ διαθέτει Α.Φ.Μ;
Γιατί καὶ μὲ ποιοὺς ὅρους χρηματοδοτήθηκαν κόμματα, τὰ ὁποῖα μπορεῖ αὔριο νὰ "διαλύσουν" καὶ νὰ μὴν πληρωθοῦν οἱ τράπεζες; Πῶς "ὑποθήκευσαν" τὰ κόμματα μελλοντικὲς ἐπιχορηγήσεις, ὅταν —μὲ βάση τὴν ἁπλὴ λογική της Δημοκρατίας— δὲν γνωρίζουν τὴ βούληση τοῦ λαοῦ καὶ ἄρα δὲν γνωρίζουν ἂν θὰ ὑπάρχουν στὴ Βουλή; Ἄρα; Ἄρα, δὲν ἐνδιαφέρει τὶς τράπεζες νὰ πάρουν τὰ χρήματά τους ἀπὸ τὰ κόμματα. Τὶς τράπεζες τὶς ἐνδιαφέρει νὰ πάρουν τὰ κρατικὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ τοὺς δώσουν τὰ κόμματα μὲ τὴν ἐξουσία τους. Οἱ τράπεζες στηρίζουν τὸν δικομματισμό, γιὰ νὰ τὶς βοηθᾶ στὴ λεηλασία τοῦ κρατικοῦ χρήματος.
Ἀρκεῖ νὰ σκεφτεῖ κάποιος ὅτι τὸ κυβερνὸν ΠΑΣΟΚ —ἐπὶ συνόλου 111 ἑκατομμυρίων σὲ χρέη— χρωστάει 100.000.000 στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα καὶ 5.000.000 στὴν Πειραιῶς. Η ΝΔ, ἡ ὁποία ἀσκεῖ "ἀντιπολίτευση" —ἐπὶ συνόλου 120 ἑκατομμυρίων σὲ χρέη—, χρωστάει 105.000.000 στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα καὶ τὰ ὑπόλοιπα 15.000.000 στὴν Τράπεζα Πειραιῶς. Ὁ δικομματισμός, δηλαδή, εἶναι χρεωμένος μέχρι τὸ "κεφάλι" σ' αὐτὲς τὶς τράπεζες. Τὰ πολλὰ τὰ χρήματα τὰ ἔχουν πάρει —ὅπως εἶναι φυσικὸ— ἀπὸ τὸ κρατικὸ ἵδρυμα καὶ τὰ λιγότερα ἀπὸ τὴν Πειραιῶς, ποὺ θέλει κρατικὸ χρῆμα. Ποιὸς ἀποκλείει τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ κόμματα δὲν ἔχουν συμφωνήσει μὲ τὴν Πειραιῶς στὴν πρότασή της μὲ κέρδος τὴ διαγραφὴ τῶν χρεῶν τους;
Κατάλαβε ὁ ἀναγνώστης τί συμβαίνει; Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν διεθνῶν τοκογλύφων ἔχουν "δέσει" τὴν πολιτικὴ ἐξουσία στὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν διεθνῶν τοκογλύφων κάνουν ὅ,τι θέλουν. Σὲ ὑπαλλήλους τοὺς ἔχουμε παραδώσει τὴν ἐξουσία καὶ ἔχουμε ἐναποθέσει τὶς ἐλπίδες μας. Συμμαθητὲς στὸ Κολέγιο καὶ ὁμοτράπεζοι στὴ Λέσχη Μπίλντεμπεργκ εἶναι ὁ Γιωργάκης —ὁ ὁποῖος ξεπουλᾶ τὴ δημόσια περιουσία— καὶ ὁ Σαμαρὰς —ὁ ὁποῖος δῆθεν τὴν ὑπερασπίζεται—. Συμμαθητὲς στὸ Κολέγιο καὶ ὁμογάλακτοι εἶναι ὁ "ἀγοραστὴς" Γιάννης Βαρδινογιάννης —ὁ ὁποῖος θέλει ν' "ἀγοράσει"— καὶ ὁ ὑπουργὸς Παπακωσταντίνου —ὁ ὁποῖος "ἐνθουσιάστηκε" ὡς πωλητής—. Συμμαθητὲς στὸ Κολέγιο καὶ γείτονες στὴν Ἐκάλη εἶναι ὁ "σφετεριστὴς" τοῦ Τ.Τ. Γιάννης Βαρδινογιάννης καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Τ.Τ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος. Ἀπόφοιτοί του '80 εἶναι καὶ οἱ τρεῖς, ὅπως διαβάζουμε στὶς ἐπίσημες λίστες τοῦ ΣΑΚΑ.
Ἐξουσίες, καναλάρχες, τραπεζίτες καὶ πολιτικοὶ …ὅλοι μαζὶ συνθέτουν συμμορία καὶ μᾶς δουλεύουν κανονικά. Αὐτὸ ἔκαναν πάντα καὶ αὐτὸ κάνουν ἀκόμα καὶ σήμερα. Προδίδουν τὸν ἑλληνικὸ λαό, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὶς τράπεζες. Τοῦ λένε ψέματα, γιὰ νὰ τὶς βοηθήσουν στὴ λεηλασία. Βάζουν τὰ ἀκριβοπληρωμένα τηλεοπτικὰ παπαγαλάκια νὰ διαβάλουν τὴν κρατικὴ περιουσία. 1,5 δὶς χρειάζεται δῆθεν ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα, γιὰ νὰ "σωθεῖ". Ἡ τράπεζα μὲ τὸν εἰδικὸ ἐθνικὸ καὶ κοινωνικὸ ρόλο. Ἡ τράπεζα, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ.
"Τρομερό"… γιὰ τὴ λογικὴ τῶν "παπαγάλων". Νὰ τὴν "ξεφορτωθοῦμε" …γιὰ τὸ "καλό" μας. Λένε καὶ ξαναλένε γιὰ τὸ 1,5 δίς, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης. "Φωνάζει" ὑπὲρ τῶν λαϊκῶν συμφερόντων ὁ "παπαγάλος" Νίκος Στραβελάκης ἀπὸ τὸ κανάλι τῶν Βαρδινογιάννηδων. Ὁ "σταυροφόρος" τῶν συμφερόντων μας …καὶ ἐπίσης συμμαθητὴς τοῦ Γιάννη Βαρδινογιάννη τῆς μελλοντικὰ διαβόητης τάξης τοῦ ‘80. Αὐτὰ τὰ χρήματα θὰ "γλιτώσει" ὁ Ἕλληνας πολίτης, ἂν ξεπουληθεῖ ἡ τράπεζα στὸν Βαρδινογιάννη καὶ στὸν Σάλλα. 1,5 δὶς δὲν ἔχει τὸ κράτος, γιὰ νὰ δώσει γιὰ μία δική του τράπεζα, ἀλλὰ ἔχει νὰ δώσει 30 δὶς στὶς ἰδιωτικὲς τράπεζες. Πάνω ἀπὸ 6 δὶς ἔχει πάρει ἤδη ἡ τράπεζα τοῦ Σάλλα ἀπὸ τὸ κράτος. Ἀπὸ τὸ κράτος, τὸ ὁποῖο εἶναι ὁ ἰδιοκτήτης τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας καὶ ποὺ δὲν ἔχει χρήματα, γιὰ νὰ σώσει τὴν ἰδιοκτησία του.
Αὐτοὶ εἶναι οἱ φανατικοὶ ὀπαδοὶ τῆς ἐλεύθερης οἰκονομίας, πού, μόλις δοῦν τὰ δύσκολα, ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸ κράτος τὴ χρηματοδότηση. Οἱ φανατικοί του ἐλεύθερου ἀνταγωνισμοῦ τύπου Στέφανου Μάνου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπόφοιτός του "ἀσυναγώνιστου" Κολεγίου καὶ δηλωμένος ὀπαδὸς τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς. Αὐτὸς κι ἂν "ἐνθουσιάστηκε" ἀπὸ τὴν πρόταση Σάλλα. Ἂν σκεφτεῖ κάποιος ὅτι ὁ γιὸς τοῦ Ἀλέξανδρος —καὶ ἐπίσης κολεγιόπαις— εἶναι διευθύνων σύμβουλος τῆς Πειραιῶς, ὁ "ἐνθουσιασμὸς" μᾶλλον θὰ ἦταν μεγάλος καὶ οἰκογενειακός.
Αὐτοὶ εἶναι οἱ λάτρεις τῆς ἐλεύθερης οἰκονομίας. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ζοῦν στὴν "Κυριακή", ὅταν γύρω τους εἶναι "Σάββατο". Οἱ ἄχρηστοι γόνοι, οἱ ὁποῖοι διαπρέπουν μὲ συστατικὲς ἐπιστολὲς καὶ ἀπευθείας διορισμούς. Τὰ ἀσυναγώνιστα κουτορνίθια τῶν πάσης φύσεως εὐνουχιστηρίων τύπου Χάρβαρντ καὶ LSE. Σύμφωνα μὲ τὴ λογικὴ αὐτῶν τῶν ἐκ γενετῆς "πετυχημένων" ἠλιθίων, μόνον οἱ ὑπόλοιποι ἰδιῶτες "δικαιοῦνται" νὰ χρεοκοποῦν καὶ οἱ περιουσίες τους νὰ σκυλεύονται ἀπὸ τὶς τράπεζες. Οἱ τράπεζες ἢ οἱ ὑπόλοιπες ἐπιχειρήσεις, στὶς ὁποῖες οἱ ἴδιοι ἐργάζονται, δὲν πρέπει ν' ἀφήνονται νὰ χρεοκοποῦν, γιατί ἔχουν "κοινωνικὸ" ρόλο. Τὰ μπόνους τῶν ἀποτυχημένων τραπεζιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιβιώνουν μὲ κρατικὰ χρήματα, δὲν "πέφτουν" ποτέ. Ἐπιτυχημένοι εἶναι, εἴτε πετυχαίνουν εἴτε ὄχι. Μονίμως ἐπιτυχημένοι, γιατί βάζουν τοὺς συμμαθητές τους σὲ ὑψηλὲς κρατικὲς θέσεις γιὰ τὶς "δύσκολες" ὧρες.
Αὐτὲς οἱ τράπεζες εἶναι ποὺ μᾶς ὁδήγησαν στὸ ΔΝΤ. Ἀχάριστες καὶ ἀνθελληνικὲς μέχρι τέλους. Γιατί; Γιατί αὐτές, οἱ ὁποῖες, γιὰ νὰ πλουτίσουν, ἔκλεψαν δισεκατομμύρια ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ χωρὶς νὰ τιμωρηθοῦν, στὴ συνέχεια τοῦ ἅρπαξαν ἐπιπλέον δισεκατομμύρια, γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Αὐτές, οἱ ὁποῖες ἐπιβίωσαν χάρη στὰ χρήματα τοῦ λαοῦ, στὴ συνέχεια ἔπαιξαν μὲ τὴν ἀξία τῶν κρατικῶν ὁμολόγων, προκειμένου νὰ μποῦμε στὸ ΔΝΤ. Στὸ ΔΝΤ, τὸ ὁποῖο τοὺς ὑποσχέθηκε καὶ νέα χρηματοδότηση εἰς βάρος τῆς ἐπιβίωσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Αὐτὲς εἶναι οἱ ἑλληνικὲς ἰδιωτικὲς τράπεζες. Γι' αὐτὸν τὸν λόγο σήμερα δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν ὕπαρξη τῶν δημοσίων τραπεζῶν. Φοβοῦνται μήπως χάσουν τὸν "ὅμηρο", ὁ ὁποῖος δίνει τὸ "ἄλλοθι" στοὺς "ὑπαλλήλους" τους νὰ τοὺς χρηματοδοτοῦν μὲ κρατικὸ χρῆμα. Φοβοῦνται μήπως δὲν ἔχουν δικαιολογίες τὰ ὑπερχρεωμένα κόμματα τῶν φίλων καὶ συμμαθητῶν γιὰ νὰ τὶς βοηθοῦν. Ἐκβιάζουν μὲ τὶς καταθέσεις τῶν πολιτῶν καὶ ἂν συνεχιστεῖ τὸ ἴδιο παραμύθι, στὴν κυριολεξία τὸ κράτος θὰ ἔχει ἐξαγοράσει αὐτὲς τὶς καταθέσεις, χωρὶς νὰ τὶς ἔχει προστατεύσει στὸ ἐλάχιστο.
Ἤδη ἔχει πληρώσει πάνω ἀπὸ τριάντα δὶς γιὰ καταθέσεις, οἱ ὁποῖες παραμένουν ἀβέβαιες καὶ στὸ σύνολό τους δὲν ὑπερβαίνουν τὸ τριπλάσιο αὐτοῦ του ποσοῦ. Ἀντὶ τὸ κράτος νὰ στείλει στὸ διάολο τὰ "μικρομάγαζα" τῶν τοκογλύφων καὶ νὰ προστατεύσει τὶς καταθέσεις τῶν πολιτῶν σὲ δικά του τραπεζικὰ ἱδρύματα —ὅπως εἶναι τὸ ὑγιὲς Τ.Τ.— κάθεται καὶ χρηματοδοτεῖ τοὺς ἰδιῶτες τοκογλύφους μὲ "ἄλλοθι" τὴν προστασία τῶν καταθέσεων. Οἱ τοκογλύφοι συνεχῶς εἰσπράττουν κρατικὸ χρῆμα καὶ οἱ καταθέσεις ὁλοένα καὶ πιὸ ἀβέβαιες γίνονται. Οἱ τοκογλύφοι "ἐπιπλέουν" καὶ ὁ λαὸς καὶ τὸ κράτος "βυθίζονται" σὲ ἕνα ἀβέβαιο μέλλον.
Αὐτό, τὸ ὁποῖο ἔχει σημασία νὰ καταλάβει ὁ ἀναγνώστης, εἶναι ὅτι αὐτὴν τὴ στιγμὴ ἡ Ἑλλάδα κυβερνᾶται ἀπὸ δωσίλογους. Δωσίλογους, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ σταματήσουν μέχρι νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν ἀποστολή τους. Δωσίλογους, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ διστάσουν νὰ πραγματοποιήσουν τὸ ὁποιοδήποτε ἐθνικό, κοινωνικὸ ἢ ἀτομικὸ ἔγκλημα, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ ἀφεντικά τους. Τὴν Ἑλλάδα τὴν κυβερνᾶνε προδότες τῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Τῆς Λέσχης τῶν τοκογλύφων. Τῆς Λέσχης τοῦ Σόρος, τοῦ Μπάφετ, τοῦ Τρισέ, τοῦ Στρὸς Καν καὶ τοῦ Μπενράνκε. Ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι "ἐνθουσιάστηκαν" μὲ τὴν "ἔξυπνη" πρόταση τοῦ Σάλλα. Ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι "αἰφνιδίασαν" μὲ τὴν πρότασή τους τοὺς πρώην ὑπαλλήλους τους καὶ τοὺς συμμαθητές τους.
Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται καὶ πάλι. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι μᾶς πρόδωσαν στὴ γερμανικὴ κατοχή, εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι μᾶς ξαναπροδίδουν σήμερα. Στὸ Ἀμερικανικὸ Κολέγιο Ἀθηνῶν ὑπάρχει μία τεράστια "πληγή", τὴν ὁποία ἡ σημερινὴ οἰκονομικὴ κρίση τὴν ἔχει μετατρέψει καὶ πάλι σὲ "ἀπόστημα". Τὸ Κολέγιο, τὸ ὁποῖο ἐδῶ καὶ ἕναν αἰώνα ἀποτελεῖ τὸ ἀσφαλὲς καταφύγιο τῶν πάσης φύσεως δωσίλογων αὐτῆς τῆς χώρας. Τὸ σχολεῖο τῶν παιδιῶν τῶν δωσίλογων. Τὸ σχολεῖο ὅλων ὅσων τὸν τελευταῖο αἰώνα συνεργάζονται μὲ τοὺς ξένους ἰμπεριαλιστὲς εἰς βάρος τῆς πατρίδας μας. Τὸ ἴδιο καὶ πάλι Κολέγιο, "σεβόμενο" τὴν ἱστορία του, μᾶς παρέδωσε "ἁλυσοδεμένους" στοὺς νέους κατακτητὲς τοῦ ΔΝΤ. Πάλι ἐξασφαλισμένους τοὺς ἔχουν τοὺς συνεργάτες τοὺς οἱ κατακτητές μας. Πάλι οἱ ἴδιοι μαυραγορίτες καὶ δωσίλογοι θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ θησαυρίσουν ἀπὸ τὴν νέα κατοχή.
Ἡ Ἑλλάδα ξεπουλιέται στοὺς ξένους ἀπὸ τοὺς προδότες καὶ αὐτοὶ διευθετοῦν τὶς τελικὲς μοιρασιὲς μεταξύ τους. Ὅλοι ὅσοι σήμερα πρωταγωνιστοῦν στὸ μέγα ἔγκλημα κατὰ τῆς πατρίδας μας, ἀνήκουν στὴν ἴδια συμμορία τοῦ Κολλεγίου. Τόσο αὐτοί, οἱ ὁποῖοι δροῦν σ' αὐτὴν τὴν περίπτωση —ὅπως ὁ Γιάννης Βαρδινογιάννης τῆς Πειραιῶς— ὅσο κι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἀντιδροῦν, ὅπως ὁ Σπύρος Λάτσης ὡς ἰδιοκτήτης καὶ ὁ Νανόπουλος ὡς CEO τῆς Eurobank.
Τὰ ἔχουν συμφωνήσει ὅλα μεταξύ τους μέσα στὸ πνεῦμα τοῦ Κολεγίου. Μέσα στὸ πνεῦμα τῆς συμμορίας.
Θὰ πάρουν οἱ Βαρδινογιάννηδες τὸ Τ.Τ. καὶ τὴν Ἀγροτική, γιὰ νὰ σωθοῦν τώρα, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη τὸ "ζεστὸ χρῆμα" καὶ ὁ Λάτσης —ὅταν θὰ ἔρθει ἡ ὤρα— θὰ "πιαστεῖ" ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα. Γι' αὐτὸ ἔβαλαν τὸν συμμαθητὴ τοῦ Νανόπουλου τὸν Γιωργάκη νὰ κερδίσει πάση θυσία τὶς ἐκλογές, λέγοντας ψέματα στοὺς Ἕλληνες. Γι' αὐτὸ ἔβαλαν τοποτηρητὴ τῶν τοκογλύφων —μὲ ὑπογραφὴ ἀνώτερή της Βουλής— τὸν Παπακωνσταντίνου. Γι' αὐτὸ γελᾶνε μὲ τὴ "σκληρὴ" ἀντιπολίτευση τοῦ Σαμαρᾶ. Γι' αὐτὸ διατηροῦν στὴ θέση του τὸν "προδότη" Προβόπουλο. Γι' αὐτὸ ὅλοι οἱ συμμαθητὲς "ἐνθουσιάστηκαν" ἀπὸ τὴν πρόταση Σάλλα, ἀλλὰ δὲν "γνώριζαν" τίποτε.
Ἐμεῖς ἕνα πράγμα ἔχουμε νὰ τοὺς ποῦμε...
Τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ!
Κάποτε τὴν γλύτωσαν. Αὐτὸ μπορεῖ καὶ νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ.Τραϊανοῦ Παναγιώτης
Ἐθνικὸ Ἀπελευθερωτικὸ Μέτωπο Β’ΥΓ. Σὲ ὁποιοδήποτε εὐνομούμενο κράτος τοῦ κόσμου θὰ ἀρκοῦσαν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ ἐπέμβει ἕνας εἰσαγγελέας. Ὅταν οἱ διαχειριστὲς καὶ οἱ σφετεριστὲς μίας περιουσίας ἔχουν τέτοιες εἰδικὲς σχέσεις μεταξύ τους, οἱ πόρτες τῶν φυλακῶν εἶναι ὀρθάνοικτες. Πόσο μᾶλλον ὅταν αὐτὴ ἡ περιουσία εἶναι ἡ δημόσια. Κάποιοι ἀντιλαμβάνονται τὸ κράτος σὰν προσωπικό τους φέουδο καὶ δὲν φοβοῦνται τίποτε. Δὲν λαμβάνουν οὔτε καν κάποια στοιχειώδη προστατευτικὰ μέτρα. Μαζεύονται γιὰ ποδόσφαιρο στὸ Κολέγιο καὶ στὰ ἡμίχρονα μοιράζουν τὴν κρατικὴ περιουσία καὶ τὶς κρατικὲς θέσεις σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ κληρονομιᾶς τῶν γονιῶν τους. Ἔτσι ἔγιναν κάποιοι ὑπουργοὶ καὶ κάποιοι ἄλλοι πρόεδροι κρατικῶν ὀργανισμῶν. Ἁπλὰ γνώριζαν τὸν "Τζίγγερ". Αὐτὸ εἶναι τὸ "κεφάλαιο" μὲ τὸ ὁποῖο πορεύονται στὴ ζωή τους. Τοῦ κουβαλοῦσαν τὰ σώβρακα ὅταν ἦταν συμμαθητὲς καὶ αὐτὸς τοὺς βόλεψε στὸ δημόσιο …Μετὰ ξεπληρώνουν τὰ "γραμμάτια "εἰς βάρος μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου