16/8/10

Ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στὸ Δημοτικό...

...ὄχι στὴν Ἑλλάδα ἀσφαλῶς!!!

τῆς Ἔρσης Βάτου

Σὲ βρεττανικὰ δημόσια δημοτικὰ σχολεῖα θὰ διδάσκωνται ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά. Ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη ὕστερα ἀπὸ πρωτοβουλία ὀργανώσεως γιὰ τὴν διδασκαλία τῶν κλασσικῶν καὶ ἀφορᾷ, σὲ πρώτη φᾶσι, 13 σχολεῖα στὴν περιοχὴ Ὄξφορντσαϊρ.
Ὁ βρεττανικὸς Τύπος μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει ὅτι οἱ μαθητὲς «θὰ διδάσκωνται τὴν μητρικὴ γλῶσσα τοῦ Ἀρχιμήδη καὶ τοῦ Ἡροδότου».
Ἡ Λόρνα Ρόμπινσον, διευθύντρια τοῦ προγράμματος «Ἴρις», ποὺ προώθησε ἁρμοδίως τὴν ἰδέα, εἶναι πεπεισμένη ὅτι ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν θὰ ἔχη σημαντικὰ εὐεργετήματα γιὰ τοὺς μαθητές. «Ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ τρομάζη στὴν ἰδέα τῆς ἐκμαθήσεως μίας γλώσσας ποὺ ἔχει διαφορετικὸ ἀλφάβητο καὶ νὰ ἀντιμετωπίζη τὸ θέμα ὡς πρόβλημα. Ὅμως ἀπὸ τὴν ἐμπειρία μας γνωρίζουμε ὅτι ἐνῷ (ἡ διδασκαλία) πράγματι προσθέτει μία ἐπὶ πλέον διάστασι στὴν μάθησι, τελικῶς ὁ κόσμος προσαρμόζεται πολὺ γρήγορα καὶ ἀρχίζει νὰ τὸ εὐχαριστιέται ὅταν ἐξοικειωθῆ».
Οἱ μαθητές, σὲ τρία δημόσια δημοτικὰ ἀρχικῶς καὶ ἄλλα δέκα λίγο ἀργότερα, θὰ διδάσκωνται τὴν ἀλφάβητο, γραμματικὴ καὶ λεξιλόγιο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας ἀλλὰ καὶ στοιχεῖα πολιτισμοῦ ὅπως ἡ γέννησις καὶ ἡ ἐξέλιξις τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καὶ οἱ κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη.
Ἡ διευθύντρια ἑνὸς δημοτικοῦ σχολείου στὸ Ὄξφορντσαϊρ εἶπε χαρακτηριστικῶς στὴν Daily Telegraph ὅτι ἡ προγενέστερη εἰσαγωγὴ τῶν λατινικῶν πῆγε καλὰ ὁπότε δέχτηκαν θετικὰ καὶ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά. «Τὰ παιδιὰ ἀντιλαμβάνονται καλύτερα τὴν γλῶσσα, ἀναγνωρίζουν τὴν σχέσι μεταξὺ τῶν γλωσσῶν καὶ τὸ διασκεδάζουν», εἶπε ἡ Σοῦ Γουiτζερυ. Ἡ Ρόμπινσον θεωρεῖ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ «θαυμάσια γλῶσσα, γεμάτη ὄμορφες λέξεις καὶ συναρπαστικὰ νοήματα», ἐνῷ ὁ συγγραφεύς-δημοσιογράφος Χάρυ Μάουντ γράφει στὸ blog του: «Εἶναι θαυμάσια εἴδησις ὅτι τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ θὰ διδάσκωνται στὸ δημοτικό. Θὰ βελτιώσουν τὶς δεξιότητες τῶν παιδιῶν στὴν ἀγγλικὴ γραμματικὴ καὶ θὰ τὰ εἰσαγάγουν στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό - τὸ λίκνο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου