7/8/10

Ἀνακοίνωσις

Λόγῳ σοβαροῦ τεχνικοῦ προβλήματος στὰ μηχανήματα τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «ΤΗΛΕΦΩΣ», ἡ χθεσινὴ ζωντανὴ ἐκπομπὴ «Τίς ἀγορεύειν βούλεται;» μὲ θέμα «Ἐθνικὰ θέματα καὶ ἐθνοκτόνοι» καὶ προσκεκλημένο τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ κ. Θεόδωρο Ἀνδρεᾶκο ἀντεγράφη χωρὶς ἦχο καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναμεταδοθῆ!
Ἀντ' αὐτῆς, ἀπόψε μία ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα, κατὰ τὴν καθιερωμένη ὥρα τῆς ἀναμεταδόσεως, θὰ προβληθῆ ἡ ἐκπομπὴ τῆς 12ης Μαρτίου 2010 μὲ θέμα «Ἀναζητῶντας δικαιοσύνη».
Παρακαλεῖται ὅποιος ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδος κατέγραψε τὴν χθεσινή μας ἐκπομπὴ νὰ ἐπικοινωνήση ἐπειγόντως μαζί μας στὴν διεύθυνσι
ἢ στὰ τηλέφωνα τοῦ σταθμοῦ «ΤΗΛΕΦΩΣ»
211-3001701, 211-3001702

Ἐκ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου