31/10/10

Τὸ «Μνημόνιο» καὶ οἱ ἐκλογές

τοῦ πολίτου Παναγιώτου Παπαγαρυφάλλου
Α΄ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων


Ὅσοι ψήφισαν τὸ ἐθνοκτόνο καὶ Ἑλλαδοκτόνο «Μνημόνιο», μαζὶ μὲ τὰ κόμματά τους, πρέπει νὰ θαφτοῦν, μὲ τὴν ψῆφο μας, στὰ ἐρείπια τῆς ἐθνικῆς λήθης.
Μαῦρο στοὺς «μαύρους»!
Ὅλα τ' ἄλλα ἰσοδυναμοῦν μὲ δοσιλογισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου