14/1/11

Νέα ἀναβολὴ τῆς τηλεοπτικῆς μας ἐκπομπῆς!!!

Λόγῳ νέας ἐκτάκτου ἀλλαγῆς τοῦ προγράμματος τοῦ "Kontra Channel", μᾶς ἐνημέρωσαν ὅτι ἡ αὐριανὴ τηλεοπτική μας ἐκπομπὴ δὲν θὰ μεταδοθῆ.
Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν τελευταία ἀναβολὴ καὶ ὅτι ἀπὸ τὶς 22 Ἰανουαρίου ἡ ἐκπομπὴ αὐτὴ θὰ μεταδίδεται κανονικῶς κάθε Σάββατο, στὶς 7 τὸ βράδυ.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν κατανόησι!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου