16/1/11

Τὸ σενάριο τῆς σωτηρίας

Παρακολουθῆστε τὴν δευτέρα κατὰ σειρὰν ἐκπομπή μας στὸ "Kontra Channel", μὲ θέμα «Τὸ σενάριο τῆς σωτηρίας» καὶ προσκεκλημένο τὸν πολιτικό-νομικὸ ἐπιστήμονα καὶ πρώην ληξίαρχο Ἀθηνῶν κ. Μιχαὴλ Καρελλᾶ, στὴν ὁποία συνεζητήθησαν οἱ τρόποι διεξόδου τῆς πατρίδος μας ἀπὸ τὴν δρομολογημένη πορεία της πρὸς τὴν πλήρη καταστροφή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου