5/2/11

Κυριακὴ 6 Φεβρουαρίου 2011 - Ὅλοι μαζὶ στὴν μεγάλη συγκέντρωσι κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτου!

Ἡ καταιγίδα ἔρχεται...Ξεκίνησε μὲ τὴν
  • ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολὴ τοῦ ΑΜΚΑ (πολῖτες ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ πάρουν τὸν ΑΜΚΑ στεροῦνται ἤδη κάθε ἰατροφαρμακευτικῆς καλύψεως καὶ περιθάλψεως) καὶ τὴν
  • ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου σὲ Ἀστυνομικοὺς (ἀπετάχθησαν ἤδη 5 ἀστυνομικοὶ ποὺ γιὰ λόγους συνειδήσεως ἀρνήθηκαν νὰ τὴν παραλάβουν)

Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2011 τίθεται σὲ λειτουργία ἡ «φορο-κάρτα» ποὺ θὰ καταγράφη ΟΛΕΣ μας τὶς συναλλαγές!


ΦΘΑΝΕΙ!
ΩΣ ΕΔΩ!


Τὴν Κυριακὴ 6 Φεβρουαρίου 2011, 12 μ.μ. μπροστὰ στὴν Βουλὴ

λέμε ΟΧΙ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου

Οἱ «διευκολύνσεις» καὶ τὰ κοινωνικο-οἰκονομικὰ «ὀφέλη», τὰ ὁποῖα κατὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῆς κυβερνήσεως θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν «ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησι» καὶ τὴν «κάρτα τοῦ πολίτου», δὲν εἶναι παρὰ τὰ φθηνὰ ἀνταλλάγματα μίας δικτατορίας ποὺ θέλει τὴν συναίνεσί μας στὴν ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας , τοῦ αὐτεξουσίου καὶ φυσικὰ τῆς ψυχῆς μας.
Ὑποθήκευσαν κάθε τι ποὺ ὑπάρχει πάνω καὶ κάτω ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς πατρίδος μας, καὶ μᾶς ζητοῦν ἀπὸ ἀνθρώπινα πρόσωπα πλασμένα κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνουμε τὰ ταυτοποιημένα «δίποδα» τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τους σταύλου.

Γεννηθήκαμε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ καὶ εὐγνωμονοῦμε γι’ αὐτὸ τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ Μάρτυρες προγόνους μας.

Δικαιούμαστε νὰ συνεχίσουμε νὰ ζοῦμε ὡς ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ πολίτες -καὶ ὄχι ὡς «ραγιάδες»- σὲ μία ΕΛΕΥΘΕΡΗ καὶ Ὀρθόδοξη Δημοκρατικὴ χώρα ὅπως εἶναι ἡ πατρίδα μας.Τὴν ἐρχομένη Κυριακή,
οἱ ἐκ τῶν ἀρίστων της Bilderberg
καὶ τῆς κάθε κρυφῆς ἢ φανερῆς «λέσχης»
θὰ διαπιστώσουν ὅτι

ἡ «Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως»
καὶ οἱ Ἕλληνες Youtubers
ποὺ διοργανώνουν τὸ Συλλαλητήριο εἶναι
ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες πολῖτες
Ποὺ θὰ ποῦν μπροστὰ στὴν Βουλὴ
ἕνα βροντερὸ ΟΧΙ
στὶς μεταμφιεσμένες, ἐθνοκτόνες παγίδες
τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων».


Θὰ ποῦν ἕνα βροντερὸ ΟΧΙ στὴν πρόθεσι τῆς κυβερνήσεως νὰ μᾶς μεταμορφώση σὲ «χρήσιμα ταυτοποιημένα ὑποζύγια» μὲ μία μίζερη καὶ ἀπολύτως ἐλεγχομένη καὶ θνησιγενῆ ἐπιβίωσι.

Ὅλοι ἑνωμένοι καὶ ἀποφασισμένοι θὰ διαδηλώσουμε εἰρηνικῶς, ἐναντίον τῆς «ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως», τῆς «κάρτας τοῦ πολίτου» καὶ κάθε ἄλλης πλαστικῆς χειροπέδης ποὺ θέλουν νὰ μᾶς περάσουν στὰ χέρια καὶ στὴν ψυχή.

Οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ κ.Ραγκούση ὅτι θὰ προστατευθοῦν τὰ προσωπικὰ δεδομένα ἔχουν γιὰ μᾶς τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἀξία μὲ τὶς δεκάδες ἄλλες διαβεβαιώσεις ποὺ ἔχουμε ἀκούσει κατὰ καιρούς.
Ἂν σκεφτοῦμε τί πάθαμε ὅταν πιστέψαμε στὴν διαβεβαίωσι τοῦ Πρωθυπουργοῦ πὼς «λεφτὰ ὑπάρχουν», τότε ἀνατριχιάζουμε καὶ μόνο στὴν σκέψι τί πραγματικὰ ἐννοεῖ ὅταν μᾶς ...
διαβεβαιώνει ὅτι θὰ προστατευθοῦν τὰ προσωπικά μας δεδομένα..

Τὰ ἴδια εἶχε δηλώσει καὶ ὁ Γερμανὸς ὁμόλογός του, ὅταν μπροστὰ στὶς κάμερες τῆς Ντόϋτσε Βέλλε, ἐρασιτέχνες ἐξεφτέλισαν διεθνῶς τὰ μέτρα προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῆς ἀντίστοιχης Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου.

Ἂν ἐσεῖς κ. Ραγκούση ἀνακαλύψατε ἕνα τόσο ἀσφαλὲς σύστημα ποὺ ὅπως λέτε εἶναι ἀπαραβίαστο καὶ ἀπαραχάρακτο τότε νὰ τὸ πουλήσετε ὅσο-ὅσο στὴν Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας τῆς Ἀμερικῆς (NSA) διότι ὅπως δήλωσε πρόσφατα ἡ ἐκπρόσωπός της Debora Plunkett
«Στὰ δίκτυα τῶν Η/Υ δὲν ὑφίσταται ἡ ἔννοια «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» πλέον. Οὔτε κἂν στὸ δικό μας σύστημα!!!».Θὰ δεχθῆς νὰ γίνης ἕνα BARCODE;
Θὰ τοὺς ἀφήσης νὰ ἐλέγχουν τὴν ζωή σου;
Θὰ τοὺς ἀφήσης νὰ σοῦ πάρουν τὸ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ καὶ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σου;ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ καὶ ΥΠΟΓΡΑΦΩ:
ONOMA
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Στέλνουμε συμπληρωμένο τὸ ἔντυπο αὐτὸ ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσι


Τ.Θ. 78081, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Κ. 17301
ἢ ὑπογράφουμε ἠλεκτρονικῶς στὴν διεύθυνσι
http://www.orthros.org/Greek/Eidiseis/E_Arnoumai2.php

Πληροφορίες γιὰ πούλμαν
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 6940925308, ΑΛΕΞ/ΛΕΩΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ: 6944396117, ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 6940921033, ΗΛΕΙΑΣ: 6942831378

Δῆτε τὴν ἐκστρατεία ἐνημερώσεως τῶν Ἑλλήνων youtubers κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EyEzQ0iJtOU

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/2/2011
Δίνουμε ΟΛΟΙ μαζικὰ τὸ ΠΑΡΟΝ!

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ ΙΣΤΟΛΟΓΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου