5/2/11

Ἡ στημένη κατάληψις τῆς Νομικῆς - Λαθροσυριζαῖοι, ὄργανα τῆς Νέας Τάξεως καὶ τῶν Ἀμερικανῶν

Ἂς μιλήσουμε ἐπὶ τέλους ξεκάθαρα καὶ ἂς σταματήσουμε νὰ ἐξωραΐζουμε τὴν εἰκόνα τῆς Ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα. Θὰ μιλήσουμε μὲ στοιχεῖα ποὺ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήση.
Ἂς δοῦμε ὅμως πρῶτα τὰ γεγονότα, ἕνα πρὸς ἕνα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ἀπὸ τὴν Κρήτη ἐπιβιβάσθηκαν οἱ λαθρομετανάστες μὲ τὴν συνοδεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σὲ καράβι, μὲ λίστα ὀνομάτων τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ πληρωμένα εἰσιτήρια!!! Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκδόθηκαν τὰ ὑποχρεωτικῶς διὰ νόμου ὀνομαστικὰ ἀκτοπλοϊκὰ εἰσιτήρια, σὲ ἐπιβάτες παρανόμους ΧΩΡΙΣ χαρτιά;
2. Ἔφθασαν στὸν Πειραιᾶ τὰ ξημερώματα τῆς Κυριακῆς 23/01 ὅπου τοὺς ὑπεδέχθη μὲ συνθήματα ἡ νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ λοιποὶ ἀριστεριστές. Κατευθύνθηκαν ὀργανωμένα πρὸς τὴν Νομική, συνοδείᾳ μελῶν τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου καὶ τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
3. Παρεβίασαν τὶς πόρτες τῆς Νομικῆς καὶ εἰσέβαλαν στὸ ὑπὸ ἀνακαίνισιν κτίριο.
4. Ὁ Πρύτανις τῆς Νομικῆς κ. Πελεγρίνης καθὼς καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Νομικῆς κ. Φορτσάκης ἐγνώριζαν ἀπὸ τὸ Σάββατο 22/01 γιὰ τὴν ἐπικείμενη κατάληψι καὶ τὴν ἄφιξι τῶν λαθρομεταναστῶν στὸν Πειραιᾶ ἀπὸ τὴν Κρήτη, καὶ εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ἐγκαίρως τόσο ἡ ἀστυνομία ὅσο καὶ τὸ ὑπουργεῖο παιδείας, ἀλλὰ κανεὶς δὲν κινητοποιήθηκε ὥστε νὰ τὸ ἀποτρέψη!!! (ΓΙΑΤΙ;;;)
5. Σύμφωνα μὲ καταγγελία τῆς παρατάξεως τῆς ΔΑΠ στὴν πρωϊνὴ ἐκπομπὴ τοῦ Παπαδάκη (ἡ φοιτητικὴ παράταξις τοῦ ΚΚΕ δὲν τὸ διέψευσε), καὶ σύμφωνα μὲ Δελτίο Τύπου τῆς ΠΑΣΠ, ἔγινε πλαστογράφησις τῆς ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Φοιτητῶν Νομικῆς ἀπὸ τοὺς Συριζαίους φοιτητές!!! Μιλᾶμε λοιπὸν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἤδη κατάφωρη παραβίασι τῶν νόμων μὲ τὴν διακίνησι λαθρομεταναστῶν, καὶ γιὰ πλαστογραφία!
«Τονίζουμε κατηγορηματικῶς ὅτι τὸ καινοφανὲς «ἐπιχείρημα» ποὺ ἐπεστράτευσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ σὲ ἀνακοίνωσί του, ὅτι δῆθεν τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Φοιτητῶν Νομικῆς ἐνέκρινε τὴν κατάληψι τῶν μεταναστῶν ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς γελοιότητος, καθὼς στὴν ἀπόφασι τοῦ Συλλόγου προστέθηκε μία παράγραφος πραξικοπηματικὰ ἀπὸ τὴν φοιτητικὴ παράταξι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ κειμένου(!), ἐνδεικτικὴ τῆς ἀντιδημοκρατικῆς συμπεριφορᾶς τους.»
http://www.pasplaw.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=344:2011-01-25-13-43-13&catid=37:newsflash&Itemid=58
6. Τὴν Νομικὴ φρουροῦσαν ἄτομα τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου καὶ ἀριστεριστές, δηλαδὴ οἱ μπράβοι τῶν λαθρομεταναστῶν.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα καθίσταται ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἡ ὅλη ἐπιχείρησις ἦταν πλήρως ὑποκινουμένη καὶ καθοδηγουμένη ἀπὸ ΣΥΡΙΖΑ, ΜΚΟ καὶ ἀντιεξουσιαστές.
Ἡ «Καθημερινή», σὲ δημοσίευμα τῆς (27/01) ἀναφέρει: «Πηγὲς τοῦ ἀρχηγείου τῆς Ἀστυνομίας ὑποστηρίζουν, ἐξ ἄλλου, ὅτι τοὺς ἀλλοδαποὺς συνώδευαν ὁμάδες ἀντιεξουσιαστῶν καὶ ὡς ἐκ τούτου ὑπῆρχε φόβος ὅτι παρέμβασις τῆς Ἀστυνομίας ἐνδεχομένως νὰ πυροδοτοῦσε κύκλο ἐπεισοδίων. Τὸ ἐνδεχόμενο μάλιστα τῆς ἀπὸ κοινοῦ δράσεως ἀντιεξουσιαστῶν καὶ μεταναστῶν, κυρίως ἀπὸ τὶς χῶρες τοῦ Μαγκρὲμπ (Ἀργερία, Μαρόκο), φέρεται νὰ προβληματίζη ἔντονα τὶς διωκτικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας.»
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_27/01/2011_4303057/01
Ὁ Αἰγύπτιος Ἀμπντοὺλ Χατζῆ, ποὺ ἐμφανίζεται στὰ τηλεπαράθυρα ΜΟΝΟ σὰν «πρόεδρος τοῦ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» εἶναι μέλος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!
Ὁ Μᾶρκος Χατζησάββας ποὺ ἐμφανίστηκε στὴν ἐκπομπὴ τῆς Στεφανίδου «Ἀξίζει νὰ τὸ Ζῆς» ΜΟΝΟ σὰν «ἐκπρόσωπος ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ καὶ ἀλληλεγγύης» εἶναι μέλος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ! Μάλιστα εἶπε ὅτι ἦταν μία ὀργανωμένη κίνησις καὶ τὸ ΦΟΡΟΥΜ συνέβαλε μαζὶ μὲ «ἄλλους ἀλληλεγγύους» στὴν ὀργάνωσι καὶ τὴν μετακίνησί τους ἀπὸ 5 διαφορετικὲς πόλεις στὴν Ἀθήνα!
Στὸ βίντεο http://www.youtube.com/user/apergiapeinas300#p/a/u/2/OVM1vMfgM5o (02:15) φαίνεται νὰ βγαίνη χέρι-χέρι μὲ τοὺς λαθρομετανάστες ἀπὸ τὸ πλοῖο!!!

Οἱ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλαβάνος καὶ Δρίτσας ἀνέλαβαν τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς εἰσαγγελεῖς ὡς ἐκπρόσωποι τῶν λαθρομεταναστῶν.

Ἐπίσης στὴν ὅλη ἐπιχείρησι συμμετέσχε καὶ ἡ γνωστὴ ἀνθέλλην δικηγόρος Κούρτοβικ, ἡ κατ’ ἐπανάληψιν συνήγορος-προστάτις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν τρομοκρατῶν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ἡ κυβέρνησις τοῦ ΠΑΣΟΚ σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς ἀναρχικούς, ἔστησαν τὴν ὅλη ἐπιχείρησι ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ὅτι ἡ Ἑλλὰς δίδει 55,7 ἑκ. εὐρὼ ἐπιδότησι στὶς χῶρες προελεύσεως τῶν λαθρομεταναστῶν γιὰ νὰ παραμένουν καὶ νὰ ἐργάζωνται ἐκεῖ (δήλωσις βουλευτοῦ τοῦ ΛΑΟΣ Ἀϊβαλιώτη στὸ ΜΕGA) ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνεργία ποὺ καλπάζει στὸ 15%. Ἡ συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, πέρα ἀπὸ τὶς δημοτικὲς ἐκλογές, δὲν εἶναι κάτι πρωτόγνωρο καὶ στὸν παρακρατικὸ χῶρο τῶν κουκουλοφόρων, ἐφ’ ὅσον γιοὶ βουλευτῶν καὶ τῶν δύο κομμάτων, τοῦ Νιώτη τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τοῦ Κουράκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔχουν συλληφθῆ μὲ μολότωφ καὶ τσεκούρια http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/5595 http://www.youtube.com/watch?v=VbhFbR7aDTw
Τὸ ΠΑΣΟΚ ὡς κυβέρνησις ὤφειλε νὰ συλλάβη τοὺς δολοφόνους τῆς Μαρφίν, ἀλλὰ δὲν ἄγγιξε τὰ δικά τους παιδιὰ μὲ ἐντολὲς ἄνωθεν, ἀφοῦ οἱ κουκουλοφόροι ἐνορχηστρώνονται ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες. Σημειωτέον, ἡ διακίνησις λαθρομεταναστῶν συνιστᾷ κακουργηματικὴ πρᾶξι καὶ ἡ κυβέρνησις ὤφειλε νὰ συλλάβη ὄχι μόνο τοὺς λαθρομετανάστες ἀλλὰ καὶ ΟΛΟΥΣ τοὺς καθοδηγητές-διακινητές! Ἀντ’ αὐτοῦ καὶ σύμφωνα μὲ ἔγγραφο βόμβα ποὺ κατέθεσε ἡ Ν.Δ. στὶς 28/01, ὁ Ἀχμὲντ Μοαβία (Ahmed Moawia), συντονιστὴς τοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» ταξίδεψε στὶς Βρυξέλλες γιὰ 4 ἡμέρες μὲ ΟΛΑ τὰ ἔξοδα πληρωμένα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν-Ραγκούση!!!

Ναί, καλὰ ἀκούσατε! Ὁ κ. Ραγκούσης, ποὺ σήμερα διαμηνύει ὅτι «Δὲν θὰ γίνη καμμία μαζικὴ νομιμοποίησις» χρηματοδοτεῖ ἐρήμην του ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὸν μπροστάρη γιὰ τὴν νομιμοποίησι ὅλων τῶν λαθρομεταναστῶν!
Ὅπως γίνεται γνωστὸ ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Δημοκρατία», οἱ διοργανωτὲς τῆς καταλήψεως εἶχαν χορηγὸ τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο, καθὼς ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου εἶναι καὶ χρηματοδότης τῆς ὀργανώσεως, ποὺ ἐσχεδίασε καὶ ἐξετέλεσε τὴν ὅλη ἐπιχείρησι. Τὸ Ἑλληνικὸ Φόρουμ Μεταναστῶν εἰσπράττει –μέσω τοῦ Ὑπουργείου Ἀπασχολήσεως– μεγάλα ποσὰ δημοσίου χρήματος ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινωνικὸ Ταμεῖο.

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐν γένει ἡ Ἀριστερὰ μαζὶ μὲ τὶς ἐπιδοτούμενες Μ.Κ.Ο. (http://gr.altermedia.info/?p=590) ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβία τὴν προώθησι τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῶν ὑπερατλαντικῶν σχεδίων γιὰ μετάλλαξι τῆς Εὐρώπης σὲ πολυπολιτισμικὸ μόρφωμα. Διαβάστε τὶς δηλώσεις ποὺ κατὰ καιροὺς δημοσιεύθηκαν σὲ ἐφημερίδες τοῦ ἡμερησίου τύπου, ἀλλὰ ἀπεσιωπήθησαν ἀπὸ τὸ δημοσιογραφικὸ κατεστημένο τῶν ΜΜΕ. Ἰδοὺ ὅλα τὰ στοιχεῖα:
ΒΗΜΑ 7/11/200
«Ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὶς μετακινήσεις τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ συνεπάγεται ἡ παγκοσμιοποίησις γιὰ νὰ διεγείρουν τὸν φόβο καὶ τὸ μῖσος. Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ἀγωνισθοῦμε κατὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας». Ποιανοῦ δηλώσεις εἶναι αὐτές; Τῆς κας Παπαρήγα, τοῦ κ. Ἀλαβάνου ἢ τοῦ κ. Τσίπρα; Εἶναι τοῦ κ. Τόνυ Μπλέρ, πρωθυπουργοῦ τῆς καπιταλιστικῆς Ἀγγλίας καὶ δεξιοῦ χεριοῦ τῶν Ἀμερικανῶν! Πλήρης ἐναρμόνισις μὲ τὸ ἰδεολογικὸ ὕφος τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἀριστερᾶς.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 23/04/2000
Διαβάστε δηλώσεις:
« Ἔννοιες ὅπως ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ ἡ ἐθνικὴ ταυτότης ἐξακολουθοῦν νὰ δεσπόζουν στὸ παγκόσμιο πολιτικὸ σκηνικό. Παρ’ ὅλα αὐτά, τὰ πιὸ ἐπιτυχημένα μοντέλα κρατῶν θὰ εἶναι οἱ δημοκρατίες ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὶς δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἀντὶ νὰ τὶς ἀπορρίπτουν. Θὰ ἐμφανισθοῦν περισσότερα τέτοια κράτη σὲ ἐκεῖνες τὶς περιοχὲς τῆς γῆς ποὺ ἔχουν ἀναπτύξει τοὺς καταλλήλους μηχανισμοὺς γιὰ τὴν δημιουργία πιὸ ἀνοικτῶν κοινωνιῶν καὶ συνόρων, τὴν προστασία τῶν μειονοτήτων, τὴν προώθησθι τῶν διμερῶν συνεργασιῶν καὶ τὴν ἐμπέδωσι τῆς ἀρχῆς ποὺ ὑπαγορεύει ὅτι οἱ γλωσσικὲς καὶ οἱ πολιτισμικὲς διαφορὲς στοὺς κόλπους τοῦ ἰδίου τοῦ κράτους μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν πηγὴ δυνάμεως καὶ πλούτου.
Οἱ ΗΠΑ ἔχουν ἰδιαίτερη ὑποχρέωσι νὰ προωθήσουν αὐτὰ τὰ ἰδεώδη. Ἡ χώρα μας εἶναι ἡ κοιτίδα τους καὶ συγχρόνως αὐτὴ ποὺ ἐκμεταλλεύεται σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὸ δυναμικὸ καὶ τὶς ἰδέες τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ δυναμικό, θὰ προσφέρη λύσεις κάθε φορὰ ποὺ οἱ δυνάμεις, οἱ ὁποῖες διεκδικοῦν τὴν αὐτοδιάθεσι θὰ συγκρούονται μὲ τὶς δυνάμεις ποὺ ἐπικαλοῦνται τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία. Οἱ ΗΠΑ, διευκολύνοντας τὴν καλύτερη ἔνταξι τῶν μειονοτήτων στὸ πλαίσιο ἑνὸς εὐρυτέρου κράτους καὶ τὴν μεταξύ τους συνεργασία μὲ βᾶσι τὶς ἀρχὲς τῆς δημοκρατίας, προωθοῦν ταυτόχρονα τὶς δικές τους ἀξίες καὶ τὰ συμφέροντά τους».

Ποιανοῦ δηλώσεις εἶναι αὐτές; Τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Στρόουμπ Τάλμποτ σὲ ἄρθρο του στὴν «Βoston Globe» ποὺ ἀναδημοσίευσε ἡ Ἐλευθεροτυπία στὶς 23 Ἀπριλίου 2000. Δηλαδή, ἡ πολιτικὴ τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως προωθεῖται ξεκάθαρα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὰ φερέφωνά της ΟΗΕ, Παγκόσμια Κεντρικὴ Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ΟΑΣΕ, Ε.Κ.Τ., ΝΑΤΟ, Ε.Ε, καὶ μὲ τὴν ὁποία τὰ κόμματα τῆς κοινοβουλευτικῆς καὶ ἐξωκοινοβουλευτικῆς Ἀριστερᾶς, στὴν Ἑλλάδα ἐναρμονίζονται πλήρως.
Καὶ γιὰ νὰ μὴ ξεχνιώμαστε...

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ποιοί πρωτοστάτησαν στὸ δικαίωμα ψήφου τῶν λαθρομεταναστῶν; Μὰ φυσικὰ τὰ κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς καὶ ἰδίως ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀπὸ ποῦ ὅμως ἦλθε ἡ ἀπόφασις αὐτή; Μὰ φυσικὰ ἀπὸ τὴν Ε.Ε., φερέφωνο τῶν ΗΠΑ (ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν). Συγκεκριμένα, τὸ 2006, ἡ Ἐπιτροπὴ Πολιτικῶν Δικαιωμάτων τῆς Ε.Ε. υἱοθέτησε ἔκθεσι ποὺ προβλέπει διὰ νόμου χορήγησι ἰθαγενείας στὰ παιδιὰ τῶν μεταναστῶν καὶ δικαίωμα ψήφου (δημοσιεύθηκε στὴν Καθημερινὴ 4/6/2006 καὶ Ναυτεμπορικὴ 13/6/2006). Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς νομοσχέδιο κατ’ ἐντολὴν τῆς παγκοσμιοποιήσεως ὑπέβαλε ὁ Ραγκούσης.
Ἄρα ποιά κόμματα υἱοθετοῦν ἀσμένως τὶς νόρμες τῆς Ε.Ε. καὶ τῶν ΗΠΑ; Μὰ φυσικὰ τὰ κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς, ὁ δούρειος Ἵππος τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Τὰ ἀριστερὰ κόμματα καὶ πρώτη ἡ κα Παπαρήγα ἔσπευσε νὰ υἱοθετήση τὶς νόρμες τῆς Ε.Ε. μὲ δηλώσεις της στὶς 28/12/2009, ζητῶντας ψῆφο γιὰ ὅλους χωρὶς ὅρους καὶ καταγγέλλοντας τοὺς διαφωνοῦντες ὡς ρατσιστές. Τί ὑποκρισία Θεέ μου! Ἀπὸ τὴν μία στὶς εὐρωεκλογὲς νὰ φωνάζη ὄχι στὸν εὐρωμονόδρομο, ἔξω ἀπὸ τὴν Ε.Ε. καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ υἱοθετῆ τὶς νόρμες τῆς Ε.Ε. (βλ. http://infognomonpolitics.blogspot.com/2010/01/h_4340.html)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ἂς μιλήσουμε ξεκάθαρα. Δυστυχῶς δὲν εἶναι μόνο τὰ δύο μεγάλα κόμματα ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν παγκοσμιοποίησι, ἀλλὰ καὶ ἡ δυναμική, τρομοκρατικὴ Ἀριστερά, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβία τὴν προώθησι τῆς παγκοσμιοποιήσεως μὲ θεμιτὰ καὶ ἀθέμιτα μέσα, καταπατῶντας κάθε ἔννοια δικαίου, καὶ φυσικὰ τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα, ποὺ ποτὲ δὲν πίστεψε, ὡς μὴ ἀστικὸ κόμμα.
Ἡ κατάληψις τῆς Νομικῆς ἀλλὰ καὶ ἄλλων Πανεπιστημίων (Πολυτεχνεῖο, Πανεπιστήμιο Πατρῶν κ.ἄ.) ἀπὸ τοὺς παρακρατικοὺς μπράβους τῆς ἀριστερᾶς μὲ προκάλυμμα μεταναστευτικῆς θολοκουλτούρας, προκαλεῖ τὸ κοινὸ περὶ δικαίου αἴσθημα, προκαλεῖ τὴν ἴδια τὴν κοινωνία μὲ ἀνεξέλεγκτες καὶ ἀπρόβλεπτες καταστάσεις ποὺ τὸ κυβερνῶν κόμμα δὲν θέλει νὰ ἐλέγξη, διότι κράτος καὶ παρακράτος εἶναι παραδεδομένο σὲ ἐξωθεσμικὰ κέντρα. Ἑτοιμάζονται κοινωνικὲς ἐκρήξεις στὰ πλαίσια τῆς ἐπελαυνούσης παγκοσμιοποιήσεως (Τυνησία, Αἴγυπτος) ποὺ θὰ ναρκοθετήσουν τὴν ἐθνική μας κυριαρχία. Ἡ κατάληψις τῆς Νομικῆς ἀπὸ καθοδηγουμένους λαθρομετανάστες εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου γιὰ νὰ ἀσκηθῆ πίεσις στὴν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος, γιὰ τὴν προώθησι τῶν ἀμερικανικῶν σχεδίων.
Οἱ λαθρομετανάστες μᾶς ἀπειλοῦν ὅτι θὰ τερματίσουν τὴν ζωή τους, καὶ «διεκδικοῦν» ὄχι μόνο τὰ δικαιώματά τους (ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;) καὶ τὴν νομιμοποίησί τους ἄνευ ὅρων (!), ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν ΕΛΛΑΔΑ (!!!), δασκαλεμένοι καλὰ ἀπὸ τὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Στρόουμπ Τάλμποτ μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ Συριζοαριστεριστῶν.
Σᾶς ἀποκαλύπτουμε τὸ στημένο σκηνικὸ γιὰ νὰ μὴ τρέφετε φροῦδες ἐλπίδες γιὰ τὸ κομματικὸ κατεστημένο ποὺ ὁδηγεῖ τὴν πατρίδα μας στὴν ἐθνικὴ ἀποδόμησι καὶ στὴν φαλκίδευσι τῶν ἐθνικῶν μας κυριαρχικῶν δικαιωμάτων.

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΟΙ
http://akommatistoi-istologoi.blogspot.com/2011/01/th.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου