30/4/11

Ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπὴ ἐπιστρέφει

Μετὰ ἀπὸ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ προγράμματος τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Kontra Channel, εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέσι νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπή, ἡ ὁποία διεκόπη τὸν Ἰανουάριο, θὰ ξεκινήση ἐκ νέου τὸν Μάϊο καὶ θὰ μεταδίδεται κάθε Σάββατο βράδυ 19:00-20:00, θὰ φέρη δὲ τὸν διακριτικὸ τίτλο «Στὶς ἐπάλξεις».
Ἡ πρώτη ἐκπομπὴ θὰ μεταδοθῆ τὸ Σάββατο 7 Μαΐου· ὅσον ἀφορᾷ τὸ θέμα καὶ τοὺς προσκεκλημένους, θὰ ἐνημερωθῆτε συντόμως μὲ νέα ἀνάρτησι.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ διαδώσετε τὴν πληροφορία εἴτε μὲ ἀνάρτησι σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες καὶ ἱστολόγια εἴτε μὲ ἀποστολὴ ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώσετε σχετικῶς.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου