6/5/11

Ἡ ἐκπομπὴ τῆς 7ης Μαΐου

Ἡ αὐριανή μας ἐκπομπὴ θὰ ἔχη ὡς θέμα της «190 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» καὶ προσκεκλημένους τοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου Ἀμαρουσίου τῆς «Ἑλληνικῆς Παιδείας» Ἀλέξανδρο Βεκρῆ καὶ Μαριαλένα Λυκούδη.
Εὐχαριστοῦμε τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς γονεῖς τους γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσκλήσεως ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν Διεύθυνσι τῆς Σχολῆς γιὰ τὴν ἄδεια συμμετοχῆς τους στὴν ἐκπομπή μας.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου