1/10/11

Ἀναστέλλεται ἡ μετάδοσις τῆς ἐκπομπῆς «Στὶς ἐπάλξεις»

Ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπὴ «Στὶς ἐπάλξεις», ἡ ὁποία μετεδίδετο ἀπὸ τὸν σταθμὸ «Kontra Channel» καὶ ἐπρόκειτο νὰ ξεκινήση γιὰ τὴν περίοδο 2011-2012 ἀπόψε, 1 Ὀκτωβρίου, ἀναστέλλεται λόγῳ ἀδυναμίας τῶν χορηγῶν νὰ καλύψουν τὸ κόστος τοῦ τηλεοπτικοῦ χρόνου, τὸν ὁποῖον παρεῖχε ὁ σταθμός.
Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδίας ὅλους ὅσους ἐστήριξαν αὐτὴν τὴν προσπάθεια καὶ ὑποσχόμεθα νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ὑπηρετοῦμε τὰ ἰδανικὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, παραμένοντες ἄγρυπνοι στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους καὶ τοῦ καθήκοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου