9/1/10

Οἱ Ἀμερικανοὶ μᾶς ἐμπαίζουν γιὰ τὸ μεταναστευτικό!

Τὸ ἀκόλουθο κείμενο κυκλοφορεῖ εὐρέως μεταξὺ Ἀμερικανῶν, ὑπὸ μορφὴν ἀνεκδότου. Ὅπως θὰ ἀντιληφθῆτε, στὸ θέμα τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς ἔχουμε γίνει διεθνῶς παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν! Θὰ ἦταν ἴσως σκόπιμο, ὅσοι ἐκυβέρνησαν τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες νὰ προταθοῦν γιὰ βραβεῖο Γκίννες δουλοπρεπείας καὶ ἀνθελληνικοῦ μένους.
Διαδῶστε το μήπως κάποτε ξυπνήσουμε ἀπὸ τὴν νάρκη καὶ ἐνδιαφερθοῦμε ἐπὶ τέλους γιὰ τὰ τοῦ οἴκου μας!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

IF YOU CROSS THE NORTH KOREAN BORDER ILLEGALLY YOU GET 12 YEARS HARD LABOUR.
IF YOU CROSS THE IRANIAN BORDER ILLEGALLY YOU ARE DETAINED INDEFINITELY.
IF YOU CROSS THE AFGHAN BORDER ILLEGALLY YOU GET SHOT.
IF YOU CROSS THE SAUDI ARABIAN BORDER ILLEGALLY YOU WILL BE JAILED.
IF YOU CROSS THE US BORDER ILLEGALLY YOU WILL BE BEATEN UP BY THE LOCAL POLICE.
IF YOU CROSS THE CHINESE BORDER ILLEGALLY YOU MAY NEVER BE HEARD FROM AGAIN.
IF YOU CROSS THE VENEZUELAN BORDER ILLEGALLY YOU WILL BE BRANDED A SPY AND YOUR FATE WILL BE SEALED.
IF YOU CROSS THE CUBAN BORDER ILLEGALLY YOU WILL BE THROWN INTO POLITICAL PRISON TO ROT.
IF YOU CROSS THE GREEK BORDER ILLEGALLY YOU GET A JOB, A DRIVER'S LICENSE, SOCIAL INSURANCE CARD, WELFARE, FOOD STAMPS, CREDIT CARDS, SUBSIDIZED RENT OR A LOAN TO BUY A HOUSE, FREE EDUCATION, FREE HEALTH CARE, A FREE PASS OUT OF JAIL AND IN MANY INSTANCES YOU CAN EVEN VOTE!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου