11/1/10

Ναὶ στὶς παρελάσεις, ὄχι στὴν λήθη!

Ἐπὶ χρόνια, οἱ νενέκοι καὶ οἱ ξένοι πάτρωνές τους ἐπιδιώκουν νὰ ὁδηγήσουν τὸν Ἑλληνισμὸ σὲ συγκεκριμένες ὑποχωρήσεις. Παλεύουν νὰ ἐπιβάλουν τὴν ὑποχώρησι στὰ ἑλληνοτουρκικά, τὸ κυπριακὸ καὶ τὸ σκοπιανό, τὴν ἀποκαθήλωσι τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπὸ τὰ δημόσια κτίρια, τὴν δημιουργία ραγιάδικων βιβλίων ἱστορίας, τὴν ἀποδοχὴ τῆς εἰσβολῆς τῶν ξένων καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητος, τὴν ὤθησι τῆς νεολαίας σὲ ψεύτικα πρότυπα, στὰ ναρκωτικὰ καὶ τὴν ἀνυποταξία ἀπὸ τὸν στρατό, τὴν κατάργησι τῶν παρελάσεων στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους.
Τὰ παθήματα ἀπὸ τὰ χαστούκια ποὺ τρῶνε κάθε φορά, ὅταν ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀποφασίζη νὰ δράση πατριωτικῶς, δὲν τοὺς γίνονται μαθήματα. Τώρα νόμισαν ὅτι μὲ δικαιολογία τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐξοικονόμησι πόρων καὶ τὴν σχετικὴ πίεσι τῶν ὑπηρεσιακῶν παραγόντων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, θὰ βροῦν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποφασίσουν τὸν τερματισμὸ τῶν ἐθνικῶν παρελάσεων.
Πλανῶνται. Ἡ ἐπιθυμία τους αὐτὴ θὰ παραμείνη ὄνειρο ἀπατηλό. Ἂς τολμήσουν νὰ τὸ ἐπιδιώξουν καὶ θὰ βροῦν καὶ σὲ αὐτὸ μία γνήσια πατριωτικὴ ἀντίδρασι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ θὰ εἶναι ὅλη δική τους...

Πηγή: patriotikoslogos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου