5/8/10

Ἀνακοίνωσις

Ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπὴ «Τίς ἀγορεύειν βούλεται;», ἡ ὁποία μεταδίδεται ἀπὸ τὸν δίαυλο «ΤΗΛΕΦΩΣ» κάθε Παρασκευὴ στὶς 10:00 καὶ ἀναμεταδίδεται τὴν ἑπομένη Κυριακὴ στὴν 01:00, μία δηλαδὴ ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα τοῦ Σαββάτου, θὰ ἔχη αὔριο θέμα «Ἐθνικὰ θέματα καὶ ἐθνοκτόνοι» καὶ προσκεκλημένο τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ κ. Θεόδωρο Ἀνδρεᾶκο.

Ἐκ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου